Nyt kapitel føjes til bøgernes hus

Håndværkere har for tiden travlt med at lave en ny mellemgang mellem Hornslet Bibliotek og den tidligere retsbygning.

Af
Af Mogens Greve

Et nyt kapitel er ved at blive føjet til den snart 100-årige bygning på Tingvej i Hornslet, hvor der tidligere har været blandt andet fængsel, dommerbolig og retssal - og som i dag huser biblioteket og egnsarkivet.
Der bliver lavet en gang mellem biblioteket og bygningen med retssalen, hvor der fremover skal være fælles indgang til bibliotek og egnsarkiv, mens de nuværende indgange lukkes af.
I modsætning til i dag bliver der fremover også handicapvenlig adgang til alle steder.

Lånefinansiering

”Gangen er første del af to etaper,” fortæller souschef ved Syddjurs Bibliotek, Inge Birkeholm.
”Via lånefinansiering har man fået knap to mio. kroner til denne første etape af byggeriet, og der er for nylig åbnet for en ny lånemulighed, som kan gøre det muligt også nu at lave etape to.”
Den var ellers udskudt til 2013, og det forventes afklaret i løbet af januar måned, om Syddjurs Kommune også kan låne disse penge - beløbet er en smule mindre end til første etape.
Hvis pengene kan skaffes, vil det hele kunne være færdigt i løbet af dette forår.

To etaper

Første etape omfatter en ny gang mellem biblioteket og bygningen med retssalen - med fælles indgang til biblioteket og egnsarkivet.
Adgang til retssalen er også med i etape et, mens renoveringen af den 52 m2 store retssal er en del af anden etape.
Tanken er at indrette læsesal og coffeeshop i den tidligere retssal.
Anden del omfatter også renovering af dommerkontoret, hvor der laves personalerum og møderum med køkken som kan bookes af alle borgere. Dommerkontoret bruges i dag som bogarkiv.
Egnsarkivet får yderligere et rum, og man overvejer desuden muligheden for et sted til kunstudstillinger.

Egnsarkivet
Mens der bygges, har både bibliotek og egnsarkiv stadig åbent som sædvanligt. For at komme om bagved til indgangsdøren til egnsarkivet, skal man gå højre om bygningen og hen til indgangen i den tidligere arrestgård. Egnsarkivet har åbent onsdage og fredage kl. 15-17.30.

Tinghuset

Manden bag Tinghusets opførelse var en af datidens førende arkitekter, Hack Kampmann. Tinghuset blev officielt indviet den 12. februar 1911, og prisen for bygningen var 80.000 kroner. Man fejrede indvielsen med fællesspisning og bal på Gæstgivergården. En af byens glade borgere, Niels Olsen, endte med at sove rusen ud i herredsfogedens nyanlagte have. Politibetjent Christensen blev tilkaldt, og på hans foranledning blev det Niels Olsen, som indviede byens nye arrestlokale.

Publiceret 11 January 2010 08:16