Den årlige udstilling af høns og kaniner foregår i Byhallen i Kolind. Flere af de lokale hønsejere undrer sig over, at Syddjurs Kommunes byrådspolitikere er indstillet på at kopiere et hønseregulativ fra Favrskov Kommune, som er ulovligt.

Den årlige udstilling af høns og kaniner foregår i Byhallen i Kolind. Flere af de lokale hønsejere undrer sig over, at Syddjurs Kommunes byrådspolitikere er indstillet på at kopiere et hønseregulativ fra Favrskov Kommune, som er ulovligt.

Debat:

Man undres over Syddjurs Kommunes forsøg på at indføre ulovligt hønseregulativ

Vil byrådspolitikerne i Syddjurs indføre et hønseregulativ, der er en kopi af Favrskovs Kommunes og som er ulovligt.

Af Finn Jensen Dansk Fjerkræ Forum http://fjerkrae.dk Ulstrup Skovvej 3 Srd. Vinge, Ulstrup (Favrskov kommune):

"I forbindelse med weekendens udstilling af høns og kaniner i Byhallen i Kolind, så vil jeg gøre opmærksom på at Syddjurs kommune har lavet et forslag til hønseregulativ, som er en kopi af et forslag i Favrskov kommune. Dette regulativ blev i Favrskov kommune mødt af mange indsigelser og kommunen blev også nødt til at erkende at forslaget ikke var lovligt og indførte mange ændringer førend det blev vedtaget. Det oprindelige forslag i Favrskov og det som er i høring i Syddjurs har et gyldighedsområde som kommunen ikke har lovhjemmel til at indføre, regulativet viser at kommunen har manglende kendskab til bygningsreglementet etc. Derudover så har Favrskov kommune i sin argumentation for de regler som de fastholder vist en imponerende mangel på indsigt i hvordan høns holdes. Et ordret citat fra teknisk forvaltnings notat om indsigelserne er
Kravet om et tæt hegn i skel skyldes dyrenes tilbøjelighed til at skrabe og støvbade, det kan give store gener i form af støvskyer ind over naboens grund.
På samme måde er det med begrundelsen om overdækning med net, som for fagfolk og med den seneste viden om smittespredning af fugleinfluenza heller ikke er troværdig.
Det stiller spørgsmålstegn ved om kommunerne i det hele taget er kompetente til at udarbejde disse hønseregulativer, når de dels kan foreslå ulovlige gyldighedsområder, dels demonstrerer manglende kendskab til bygningsreglementet og dels en mangel på indsigt i hvordan hobbyhøns opfører sig og holdes i Danmark.
Men det stiller også et mere grundlæggende spørgsmålstegn ved om det egentlig er en kommunal opgave at "blande" sig i folks dyrehold i egne private haver.
Med begrundelsen om at høns kan skabe store gener i form af støvskyer ind over naboens grund, så er der vel større grund til at lave et katteregulativ, der forlanger alle katte i bur så de ikke kan besørge i naboens bede eller sandkasse. Eller kræve at hvis der går hunde i haven skal der være et tæt hegn i skel (som hunden ikke kan springe over), for tænk hvis hunden graver huller. En hund kan jo lave langt større støvskyer der kan drive ind over naboen og genere end en høne kan. For ikke at nævne et krav om at både hunde og katte ikke må være ude førend kl. 7.00 om morgen. Er dette en kommunal opgave???
Set i lyset af at Syddjurs jo er en kommune sat under administration, så er det underligt at de ligger op til mere administration for sig selv og borgerne ved dette hønseregulativ. Er det der som kommunen skal prioritere sine ressourcer og er det det som det nyvalgte byråd vil.
Der er i hvert fald god grund til at undre sig over hvorfor Syddjurs forsøger at gennemføre et regulativ som er ulovligt og som er ændret kraftigt i Favrskov kommune."

Publiceret 09 January 2010 11:36