Folkene bag Feldballe Friskole er stadig iklædt håbets grønne farver. Friskolebestyrelsen har indkaldt til informationsmøde tirsdag aften på Feldballe Skole.

Folkene bag Feldballe Friskole er stadig iklædt håbets grønne farver. Friskolebestyrelsen har indkaldt til informationsmøde tirsdag aften på Feldballe Skole.

Feldballe Friskole tror på det

71 børn er foreløbig tilmeldt den kommende Feldballe Friskole, der er glade for det pusterum, som et flertal i Syddjurs Byråd har bevilget skolen ved at sige ja til, at skolen kan råde over de nuværende kommunale skolebygninger skoleåret 2010-11.

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Vi tror på Feldballe Friskole og forventer et elevgrundlag på omkring de 80 elever, når skolen begynder til august," siger Inge-Lise Saima Kousholt, formand for Feldballe Friskoles bestyrelse.
I øjeblikket er der tilmeldt 71 børn, og bestyrelsesformanden afviser, at det er for lille et grundlag at drive en friskole på.
"Det handler jo om, at vi har et udgiftsniveau, der passer til antallet af elever," siger Inge-Lise Saima Kousholt.
På Syddjurs Byrådsmødes møde i december lød den kommende formand for FI-udvalget, Venstres Jørgen Brøgger, ellers rimelig skråsikker, da han fortalte kollegerne i byrådet, at man i Feldballe havde mere end svært ved at komme op på de 120 elever, der skal sikre grundlaget for Feldballe Friskoles drift.
"Jeg ved ikke, hvor han har det fra, men det overrasker mig ikke, at han fortæller den slags. Det er bare uden hold i virkeligheden," siger Inge-Lise Saima Kousholt.

Godt med pusterum

Bestyrelsesformanden er glad for, at det på samme byrådsmøde endeligt blev en kendsgerning, at de kommende friskoler i Feldballe og Nimtofte kan leje de eksisterende kommunale skolebygninger i de to byer i skoleåret 2010-11.
Beslutningen er blevet til i to omgange, men det politiske flertal har i umisforståelige ord og vendinger præciseret overfor forvaltningens folk, at opgaven hedder at lave en etårig lejekontrakt med de to friskoler, der sikrer begge lokaler og rum til at drive en skole, og et muligt kommende specialcenter i Feldballe fra august 2010 vil ikke kunne omgøre lejekontrakten. ( Syddjurs Byråd afholder temamøde om et specialcenter i februar.)
"Et år er ikke lang tid, men det giver os et pusterum til at komme ordentlig i gang. Vi får mulighed for at afklare betingelserne, hvis vi selv skal bygge en friskole," siger Inge-Lise Saima Kousholt.
Feldballe Friskoles bestyrelse håber på et specialcenter i Feldballe, men bestyrelsen håber også på, at politikerne erkender, at det vil blive dyrt at ombygge den nuværende Feldballe Skole til formålet.
"Jeg hæfter mig ved, at en ekspert som Niels Egelund klart anbefaler ikke at gå på kompromis med hverken lokaliteter og fagligheden i et specialcenter."
Hvis Syddjurs Byråd foretrækker at bruge de nuværende kommunale skolebygninger til et specialcenter, skal Feldballe Friskole bygge nyt, og kommunen har et areal ved siden af Feldballe Hallen klar til formålet.

Det bliver nu op til Team Ejendomme og forvaltningsdirektør Poul Møller at forhandle en lejekontrakt i hus med Feldballe Friskoles bestyrelse for skoleåret 2010-11.

Ny skoleleder ansat

Feldballe Friskole har ansat ny skoleleder. 1. maj tiltræder Rene Jakobsen i stillingen. Han bor i Feldballe og er i øjeblikket lærer på Molsskolen. Desuden er der også ansat en skolesekretær.
"Vi havde naturligvis ikke foretaget disse ansættelser, hvis vi ikke troede på projektet," bemærker Inge-Lise Saima Kousholt.
Der var 11 ansøgere til skolelederstillingen.
"Rene Jakobsen har allerede mange idéer til, hvordan friskolen skal komme godt i gang, og dem vil han uddybe og fortælle om, når vi tirsdag holder informationsmøde på Feldballe Skole."
Informationsmødet holdes i Blomsterkassen på skolen tirsdag 12. januar og begynder klokken 19.30.

Publiceret 09 January 2010 08:54