Politiet er tilfreds med sig selv

Rigspolitiets brugerundersøgelse viser, at østjyderne er blandt de mest tilfredse i landet i vurderingen af politiets indsats. Det sker på et tyndt grundlag, mener sociolog.

Af
Af Martin Schultz

I et år, hvor dønningerne efter den kaotiske politireform næppe har lagt sig, kan politiet konstatere, at borgerne er godt tilfredse med politiets indsats.
Rigspolitiet har i november 2009 gennemført sin årlige brugerundersøgelse blandt borgere, der har været udsat for indbrud i beboelse, tyveri eller vold. Desuden er der gennemført en brugerundersøgelse blandt brugere af alarmcentralen – 112.
Og politiets konklusion omkring undersøgelsen er klar: Borgerne i Østjylland er blandt de mest tilfredse i landet.

På niveau med før reformen

På den baggrund er politiet meget tilfreds med sin egen indsats. Politidirektør Jørgen Ilum, Østjyllands Politi, glæder sig over resultatet af brugerundersøgelsen.
"Det er særdeles tilfredsstillende, at på de områder, hvor folk har brug for politiet, da er vi også rigtig hurtige til at rykke ud. Det er også meget tilfredsstillende, at borgernes tilfredshed med politiets indsats i forhold til den borgervendte kriminalitet nu er tilbage på samme høje niveau som før politireformen," siger Jørgen Ilum.

Et pænt stykke over landsgennemsnittet

På en skala fra 1-4, hvor 4 er udtryk for den største tilfredshed, vurderer borgerne Østjyllands Politis samlede indsats til at ligge på 3,37. Det er ifølge Østjyllands Politi et pænt stykke over landsgennemsnittet på 3,30. Nordjyllands Politi opnåede samme tilfredshedsscore, og kun Bornholms Politi opnåede en højere score (3,42).


Hele landet
Østjylland
Østjylland 2008
Indbrud
3,38
3,41
3,23
Tyveri
3,38
3,49
3,29
Vold
3,07
3,14
2,85
Alle sagstyper
3,30
3,37
3,13

Tabellen viser østjydernes tilfredshed med Østjyllands Politis indsats i forbindelse med behandling af konkrete sager sammenlignet med landsgennemsnittet og med politikredsens resultat i 2008.

Hvad mener de som ikke svarer

Det fremgår af pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi, at der i alt er udsendt 11.838 spørgeskemaer fordelt på alle politikredse. 3.952 borgere har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 33,4 procent.
"Med en så lav besvarelsesprocent vil jeg være meget forsigtig med at drage for vidtrækkende konklusioner," siger sociolog Per Nørrung, Psykologcentret City i København, som har stor erfaring med spørgeskemaundersøgelser.
"Problemet er, at man ikke kan vide om de 7.878 borgere, som ikke har svaret, er lige så tilfredse som de borgere, som har besvaret spørgeskemaet. At deltage i den slags undersøgelser er ofte en overskudshandling, så det er ikke sikkert, at tilfredsheden er lige så stor blandt dem, der ikke har svaret."

Publiceret 06 January 2010 14:16