Biogasanlægget ved Andi skal visualiseres

Djurs Bioenergi indgår en ny rådgivningsaftale med PlanEnergi i Skørping for blandt at få rådgivning i forbindelse med VVM-redegørelse.

Af
Af Mogens Greve

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for et kommende biogasanlæg ved Andi indgår Djurs Bioenergi samarbejdsaftale med PlanEnergi i Skørping omfattende rådgivning og konsulentbistand blandt andet omfattende visualiseringer i samarbejde med Djurs Bioenergi og Syddjurs Kommune.
Desuden vedrører rådgivningen udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering, udarbejdelse af kommuneplantillæg, udarbejdelse af varmeplan-projektansøgning, udarbejdelse af ansøgning om byggetilladelse mv. forbindelse med myndighedsbehandlingen indtil byggestart.

Foreløbigt oplæg

”Der er lavet et foreløbigt oplæg til VVM redegørelse, og redegørelsen forventes færdig først i det nye år, fremgår det af bestyrelsesreferat af 21. december.
”Visualisering af Andi anlæg afventer bedre vejr uden sne og en tilbagemelding fra Syddjurs Kommune om endelig fastlæggelse af visualiseringspunkter.”
Djurs Bioenergi vil igen kontakte Grenaa Varmeværk om muligheden for varmeafsætning efter at Grenaa Varmeværks køb af affaldsforbrændingen i Grenaa.

Inden udarbejdelse af tilbud på anlæg, ny vej, gasledning og motorhus i Hornsket ønsker Djurs Bioenergi at mødes med interesserede anlægsleverandørergende firmaer og konsortier har ønsket prækvalifikation til projektet: Bigadan, Aarsleff/Wicotec/Niras, BWSC, Xergi og NCC/Purac/Carl Bro.

Publiceret 06 January 2010 11:45