Det er svært at finde en fordelingsmodel for de kommunale haltilskud i Syddjurs Kommune som ligestiller hallerne i forhold til størrelse og belægning.

Det er svært at finde en fordelingsmodel for de kommunale haltilskud i Syddjurs Kommune som ligestiller hallerne i forhold til størrelse og belægning.

Svær opgave at ligestille idrætshallerne i Syddjurs

Det er svært at finde en fordelingsmodel for de kommunale haltilskud som ligestiller hallerne i forhold til størrelse og belægning.

Af
Af Mogens Greve

Der kan opstilles mange forskellige hypoteser og beregninger ved fordelingen af haltilskud, og hallernes forskelligheder betyder, at det kan være svært at lave en holdbar fordelingsnøgle uden først at træffe nogle principielle beslutninger.

Dobbelt så meget

Ådalshallen og Molshallen minder på mange områder om hinanden i forhold til størrelse, befolkningsgrundlag og timeforbrug.
Men Molshallen modtager årligt næsten dobbelt så meget som Ådalshallen i kommunalt tilskud.
Hvis en ny beregningsmodel i forbindelse med en harmonisering af tilskuddene bygger på halstørrelsen og timeforbruget, ville Molshallen miste et stort beløb, og man er i Syddjurs Kommune ret enige om, at man ikke ønsker at tvinge idrætshaller til at lukke.
Må stille krav
Kan man eksempelvis sige, at når Ådalshallen i sin tid var så billig at opføre på grund af det store, frivillige arbejde, så er det nu Molshallen som må spare og finde flere frivillige til en del af arbejdet i hallen?
”Om man lige netop vil stille det sådan op, er nok tvivlsomt,” siger teamleder i Kultur og Fritid i Syddjurs Kommune, Birgitte Bach Thomsen.
”Men kommunen må gerne stille krav til udviklingen i en hal som eksempelvis flere aktiviteter for flere borgere, og jeg kan godt forestille mig, at kommunen fremover i højere grad end hidtil vil stille en række krav til tilskudsmodtagerne.”

Andre tilskudsformer

Birgitte Bach Thomsen siger også, at udviklingen går så stærkt, at der bliver behov for løbende vurderinger og ændringer.
”For bare fem år siden så meget helt anderledes ud. Nogle haller har ændret sig til at være kulturhuse, og måske skal man i sådanne tilfælde se på helt andre tilskudsformer end de sædvanlige haltilskud.”
Hun understreger, at det er nødvendigt hele tiden at have fokus på driften, når idrætten og motionen ændrer sig - og på visse områder smelter sammen med kulturen.

Ådalshallen ca. 1500 m2 bebyggelse - Molshallen ca. 1500 m2 bebyggelse
Ådalshallen forbrug af haltimer i 2008 1.001 - Molshallen forbrug af haltimer i 2008 1.007
Indbyggere ialt i Ådalsområdet 3.023   -   Indbyggere i alt i Mols området 3.030
Indbyggere under 25 år i Ådalsområdet  711  -  Indbyggere under 25 år i Mols området 642
Ådalshallen grundtilskud 2008 kr. 750.000 - Molshallen grundtilskud 2008 kr. 1.300.000
Ådalshallen grundtilskud 2010 kr. 730.000 - Molshallen grundtilskud 2010 kr. 1.250.000

Folkeoplysningsloven
Teamleder i Kultur og Fritid i Syddjurs Kommune, Birgitte Bach Thomsen, fortæller, at der er nedsat en gruppe til at se på en ændring af Folkeoplysningsloven. Den nugældende lov kræver i forbindelse med tilskudsberettigede aktiviteter, at der skal være tale om kontinuitet i tilbuddene. Det bevæger man sig i dag mere og mere væk fra i og med at individuelle aktiviteter, klippekort og booking vinder mere og mere frem.

null

Publiceret 02 January 2010 10:00