Kirstine Bille (stående) har overtaget borgmesterposten i Syddjurs og kan se frem til fire hårde arbejdsår.

Kirstine Bille (stående) har overtaget borgmesterposten i Syddjurs og kan se frem til fire hårde arbejdsår.

Nytårstanker:

- Vi har brug for et stærkt samarbejde

Kirstine Bille har første arbejdsdag som borgmester i Syddjurs på mandag, hvor hun starter med at sige goddag og godt nytår til hovedparten af kommunens mange ansatte ved et morgenkaffemøde i Rønde Hallen. Nytåret blev fejret i Kina, hvor hendes datter bor. Herfra sender hun de følgende nytårstanker.

Af
Af Kirstine Bille (SF) Borgmester i Syddjurs Kommune:

"Det er da ufatteligt, som tiden går! Jeg syntes lige, vi havde taget hul på 2009 og nu er det allerede forbi. Kan det passe, at sommeren ligesom var kortere i år, og at efteråret kun varede 14 dage? Næppe. Men det er nok rigtigt, at det går lidt hurtigere, jo ældre man bliver, og at der var utroligt mange begivenheder, der fik tiden til at flyve forbi. Dels for mig personligt. Jeg skriver disse liner på den sidste dag af min og min mands julerejse til Kina, hvor vores datter bor. Vi fejrede jul og nytår i Xiamen i det sydøstlige Kina. Hun var for resten også på besøg i Danmark i sommerferien sammen med sin australske kæreste. De meddelte, at de ville giftes i 2010. På Fregatten Jylland i Ebeltoft!
Dels på en travl arbejdsplads i konstant bevægelse. Tak til Grenaa Tekniske Skole/Viden Djurs for foreløbig 16 fantastiske år!
Og dels for mig som formand for Syddjurs Kommunes udvalg for Plan, Udvikling og Kultur (PUK). Dette udvalg har også i 2009 givet masser af muligheder for at komme i kontakt med kommunens borgere. Både når der blev fremlagt lokalplaner til høring, og når man kunne deltage i en af de mange kulturbegivenheder, som bobler over hele kommunen. Her vil jeg især fremhæve det væld af børnekultur-arrangementer, jeg har haft lejlighed til at deltage i. Billedskolernes udstillinger, Børnekulturnatten i Hornslet, Teaterkompagniets forestillinger. De mange møder mellem kunstnere og børn i musik, drama og billedkunst er med til at danne og uddanne fremtidens borgere i Syddjurs.
Jeg slipper nu dette udvalg og kommer til at se lidt mere overordnet på tingene, men tak til "drengene" i udvalget for samarbejdet og jeres aldrig svigtende engagement i såvel planer, som kultur. Og selvfølgelig tak til en forvaltning, der med smittende humør og solidt arbejde gjorde det let at være formand for PUK.
Og så var 2009 jo valgår. Allerede i 2008 begyndte de fleste at forberede sig til valgkamp. I god tid diskuterede partierne hvad, der skulle i valgprogrammet og hvilke visioner, der skulle profileres. Men snart skulle det dog stå klart, at også i 2009 blev den fortvivlende økonomiske situation, som Syddjurs Kommune befandt (og befinder) sig i, det altoverskyggende tema. Der blev ikke basis for fede valgløfter. Der blev tværtimod talt om smalhals og stram styring. Og tiden bare fløj af sted.
Bang, så var det 17. november, valgdag!
Valget endte som bekendt med et byråd, der er meget bredt sammensat, med stærke grupper i hele det politiske spektrum. Byrådet valgte efter en lang og mildt sagt broget konstitueringsperiode samlet at støtte mig som borgmester. I enighed kunne vi konstituere os og fordele arbejdsopgaverne. Det skal vi selvfølgelig udnytte i de kommende år. Vi har brug for et stærkt samarbejde, hvor vi træffer demokratiske beslutninger og siden handler derefter!
2010 selve årstallet ser godt ud. Måske er det et godt tegn, at det er tigerens år i Kina! Vilfred Friborg Hansen udtalte i sine nytårstanker, at det ser ud til, at de værste livtag med økonomien er taget. At vi er på rette spor. Det betyder dog ikke, at vi i det nye byråd kan læne os tilbage og tro, at al vor kvide er ovre! Vi mangler stadig at skaffe penge i kassen, altså driftsoverskud. Vi har som bekendt en aftale med Indenrigsministeriet, der skal overholdes! Her bliver vi stadig nødt til at gå på to ben: Vi skal have styr på udgifterne, og vi skal have øgede indtægter! Arbejdet med det første ben, udgiftsstyringen, er i fuld gang, og alle er klar over alvoren. Det andet ben, øgede indtægter, er straks sjovere, for det er jo det, der handler om at gøre kommunen attraktiv. Det er det, der handler om at føre visioner ud i livet, så flere flytter til og bringer skattekroner med sig. Det skal være rart at bo i Syddjurs. Det skal være godt at drive virksomhed i Syddjurs. Det skal være et godt sted at være barn og ung, og det skal være en god kommune at blive gammel i!
Som borgmester vil det være min fornemste pligt at arbejde for disse mål. Jeg vil bestræbe mig på at være en flittig og synlig borgmester. Og jeg håber, at jeg vil være i stand til at leve op til de forventninger, der er til mig. At jeg vil arbejde for det, skal ingen være i tvivl om!
Jeg ønsker alle i kommunen et godt og lykkebringende nytår."


Publiceret 01 January 2010 11:02