Første årsberetning i Distriktsråd Hornslet

Distriktsråd Hornslet har lavet et tilbageblik over rådets første år og ser desuden frem på opgaverne som venter i 2010.

Af
Af Mogens Greve

Distriktsråd Hornslets årsberetning starter i slutningen af oktober 2008, hvor 12-14 borgere mødtes i Butik Filt for at tage initiativ til dannelsen af et distriktsråd.
Distriktsrådet konstituerede sig ved et møde i Kombi 15. december 2008, hvor man også godkendte vedtægterne.

Det første år

I tilbageblikket over aktiviteterne i distriktsrådets første år nævnes blandt andet:
3. februar Handelstandsforeningen og Distriktsråd Hornslet mødes med Peter Sandell Casper, Syddjurs Kommune, om vejene og skiltning i Hornslet, samt letbane.
2. juli - Cykeltur fra Hornslet mod Løgten for at sætte fokus på manglende cykelsti.
29. september - Distriktsrådet takker nej til en forespørgsel fra Jørgen Brøgger, Borgerlisten, om at opstille kandidat til kommunalvalget.
2. november - Valgmøde på Gæstgivergården.

Fremtiden

Blandt de emner som Distriktsråd Hornslet venter at tage fat på i 2010 er letbanen, hvor man stiller spørgsmål ved, hvad kommunen og DSB har af tanker om Hornslet.
Distriktsrådet vil også gerne vide, hvad Rådhuset skal bruges til, når det nedlægges som offentligt kontor.
"Skal Rosengården overtage det eller skal skolen bruge det som en tiltrængt udvidelse? - måske skal der erhverv ind eller det skal sælges som ejerlejligheder? Hvad tænker kommunen?," spørger distriktsrådet.

Pressen

Man ønsker også svar på, hvad der kan gøres, for at man i den trykte presse får et fælles talerør for borgerne i Syddjurs.
"Kan vi påvirke kommunens kommunikationspolitik?
Skal vi opfordre alle lokalaviserne til et fælles samarbejde om "kommunale midtersider"?
Skal al debat ske i Syddjurs Portalen?"

Øvrige emner

Blandt de øvrige emner som distriktsrådet kan ventes at tage op er mulighederne for bedre erhvervsklima i den vestlige ende af kommunen, forbedring af forholdene for foreningslivet omkring Hornslet Hallerne, samarbejde med de større borgerrelaterede foreninger til styrkelse af alle parter, velkomstpakke til tilflyttere, oprettelse af hjemmeside, bedre samarbejde med lokalbyerne Krajbjerg og Eskerod, bedre orientering fra de kommunale politikere samt overvejelser om at distriktsrådet holder åbne bestyrelsesmøder.

Fællesmøde

Distriktsrådene i Syddjurs Kommune har 10. december holdt fællesmøde i Mørke Idrætscenter.
Mødets primære formål var, at hver af de otte distriktsråd orienterede de øvrige om status for året der gik.
På foranledning af Torsten Klein Mikkelsen, Hornslet, blev der holdt afstemning om placeringen af det kommende rådhus.
På nær én stemte man for at rådhuset skal ligge i Rønde.

Distriktsråd Hornslet

Distriktsrådet konstituerede sig 15. december 2008 Formand: Torsten Klein Mikkelsen, foreninger. Næstformand: Kenneth Christensen, handelslivet. Kasserer: Jens Dueholm, idrætslivet. Sekretær: Lone Rasmussen, institutioner. Niels Rasmussen, ældreområdet. Allan Lund, kulturlivet - 27. oktober afløses han af Hans Nielsen fra Rosenholm Festival Jesper Larsen, borgerforeningen - 20. april afløses han af Claus Hornshøj

Publiceret 01 January 2010 12:30