Som en overgangsløsning kan de børn fra Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle, der skal starte i tidlig SFO 1. april 2010, vælge at få deres første møde med skolen på de tre skoler, der lukker ved skoleårets slutning.
Er der børn fra de tre byer, der efter sommerferien er tilmeldt Kolind Centralskole eller Rønde Skole kan de vælge at starte i tidlig SFO her.
(Arkivfoto)

Som en overgangsløsning kan de børn fra Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle, der skal starte i tidlig SFO 1. april 2010, vælge at få deres første møde med skolen på de tre skoler, der lukker ved skoleårets slutning. Er der børn fra de tre byer, der efter sommerferien er tilmeldt Kolind Centralskole eller Rønde Skole kan de vælge at starte i tidlig SFO her. (Arkivfoto)

Syddjurs:

Frit valg til tidlig SFO børn på de tre lukkede skoler

Forældre til børn, der skal starte i tidlig SFO april 2010 på skolerne i Ugelbølle, Feldballe og Nimtofte, kan i realiteten frit vælge, hvor børnene skal have deres første erfaringer med skolelivet.

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Hvor skal mit barn starte i tidlig SFO 1. april 2010,¿ var et af spørgsmålene fra tilhørerne ved valgmødet i Feldballe Hallen forud for kommunalvalget i november. Et relevant spørgsmål i betragtning af, at et flertal i Syddjurs Byråd har valgt at skrotte Bauneskolen, Feldballe Skole og Ugelbølle Skole pr. 1. august 2010.
Bauneskolens skoledistrikt pr. 1. august 2010 er tillagt Kolind Centralskole, og Feldballe og Ugelbølle skolers skoledistrikter er tillagt Rønde Skole, og derfor ville det være naturligt, at børnene fik deres spæde skolestart i enten Kolind eller Rønde, hvis ikke lige det var fordi, at tre friskoler er på vej i Nimtofte, Feldballe og Ugelbølle.

Overgangsløsning

De tre friskoler har imidlertid ikke mulighed for at være på plads til at huse det næste hold tidlig SF0 børn 1. april 2010, og derfor foreslår Skoleafdelingen hos Syddjurs Kommune, at alle børn fra de tre lokalområder som en overgangsløsning og som udgangspunkt tilbydes tidlig SFO på de nuværende skoler - dog således, at der for børn, der indskrives på henholdsvis Kolind Centralskole og Rønde Skole, er frit valg mellem den nuværende skole og den nye skole.
Da skolernes SFO´er får et fast beløb pr. optaget barn i tidlig SFO, koster forslaget ikke kommunen økonomisk.
Udvalget for Familie og Institutioner har sagt god for forslaget, der bliver endelig godkendt på årets sidste byrådsmøde 17. december.

Tidlig SFO

Børn i Syddjurs Kommune, der er indskrevet i skolen, tilbydes optagelse i SFO før skolestart. Tilbuddet gælder fra 1. april på alle skoler. Målet er at skabe en god overgang fra børnehavens til skolens verden. Tidlig SFO betyder: - at børnene får et skift ad gangen - at børnene oplever en tryg og naturlig overgang mellem børnehave, SFO og skole - at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart - at børnehave, SFO og 0. klasse samarbejder om overgangen - at førskolegruppen og 0. klasse har fælles aktiviteter - at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen og med de andre børn fra indskolingen - at børnene starter i 0. klasse med overskud til alt det nye, som venter dem der - at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

Publiceret 05 December 2009 00:08