Debat Syddjurs:

Der er altid plads til én til

Af skolebestyrelsen på Kolind Centralskole

"Eller er der?
Kolind Centralskole (KC) har en positiv indstilling til den kendsgerning, at den politiske beslutning om at lukke tre skoler i Syddjurs kommune, herunder Bauneskolen i Nimtofte, der kan betyde en stor tilgang af elever til KC netop fra Bauneskolen allerede fra det kommende skoleår 2010-11. På KC fokuserer vi på muligheder og udfordringer frem for begrænsninger og problemer, og vi glæder os til at byde velkommen til de elever, der forventes at starte på KC efter sommerferien.
Når det er sagt, skal det da også gøres klart, at vi på flere områder meget snart skal i gang med forberedelser, der ruster KC til at modtage nye elever. Årgange med to klasser bliver til årgange med to klasser med et meget højt elevtal eller, mest sandsynligt, til tre klasser. Alt andet lige udløser dette et behov for flere lærere og lokaler, såfremt vi fortsat skal leve op til den pædagogik, der anvendes i dag. Således forventer vi også, at man fra kommunens side følger vores indstilling til, at allerede tildelte støtteresurser følger eleven altså at eleven får tilbud om den samme støtte efter et skoleskift. Generelt kan man sige, at KC, såvel som andre skoler der skal modtage ekstra elever, naturligvis skal "opgraderes", forstået på den måde, at besparelser opnået ved skolelukninger bør komme de skoler til gode, der som konsekvens af skolelukningerne skal optage flere elever.
Dette bringer os til skolens fysiske rammer og spørgsmålet i starten af indlægget: "Er der plads til én til?" Kan KC blive ved med at rumme flere børn i de samme rammer? Har vi lokaler nok? Stole? Som tidligere nævnt vil større og flere klasser give et behov for flere lokaler. Større klasser fordi der i undervisningen vil være et behov for at opdele eleverne i hold, flere klasser fordi hver klasse skal have sit eget klasselokale; en base i hverdagen på en stor skole.
Det er derfor en bydende nødvendighed, at skolen på sigt tilføres resurser til forbedringer og/eller udvidelser.
KC har altid plads til én til. Men med ovenstående in mente."Publiceret 01 December 2009 10:59