Bønnerup Havn vejrer morgenluft. Havnen solgte jord til kommunen sidste år. Det giver luft i regnskabet for 2009 og optimisme for fremtiden, fortalte formad Lars Petersen ved generalforsamlingen.

Bønnerup Havn vejrer morgenluft. Havnen solgte jord til kommunen sidste år. Det giver luft i regnskabet for 2009 og optimisme for fremtiden, fortalte formad Lars Petersen ved generalforsamlingen.

Bedre nettoresultat i Bønnerup Havn i 2009 trods faldende fiskepriser

Formand for Bønnerup Havn Lars Petersen kunne ved generalforsamlingen berette om et bedre nettoresultat i 2009 end sidste år.

Af
Af Anette Bonde

Regnskabet for Bønnerup Havn viser et bedre resultat end ved sidste års generalforsamling. Formand Lars Petersen noterede, at det var glædeligt, men helt tilfreds kunne han ikke være. Fremgangen skyldes nemlig ikke fremgang af bropenge og dermed bedre indtægter for fiskerne. Her har der nemlig været en tilbagegang. Fremgangen skyldes i stedet, at kommunen har købt noget af havnens jord. Det drejer sig om den del, der ligger fra busgaragen og over mod restaurant Den Blå Kutter og op mod vejen Havet.
Herved er havnen blevet fritaget for to af sine lån ved kommunekredit. Det giver optimisme for de kommende år, efter at der i 2008 var røde tal på bundlinien.
"Det har betydet, at vi har fået lidt luft og mod på at fortsætte med at drive havnen. Kommunen hørte vores nødråb sidste år, og de viste velvilje til at finde en løsning, som begge parter kan bruge."
Det areal, som kommunen købte, indgår som et boligområde i fremtidsplanerne for havnen.

Har udskuft udgifter til vedligeholdelse

Lars Petersen nævnte videre i sin beretning, at man har indgået en garantiaftale med den entreprenør, der har stået for anlæggelse af ny kaj. På grund af vejrlig og andre omstændigheder blev arbejdet nemlig ikke færdigt i første omgang, og senere forsøg på udbedringer faldt ikke så heldigt ud. Med garantiaftalen skulle havnen være sikret, hvis det viser sig nødvendigt at køre entreprenørmaskinerne i stilling igen.
Andre steder på havnen venter der imidlertid udgifter for havnens egen tegnebog. På grund af økonomien har man nemlig ventet med vedligeholdelse af blandt andet asfalt.
"Vi har ikke i det regnskabsår, vi lige har afsluttet, haft lige så store vedligeholdelsesudgifter som året før, blandt andet fordi vi har været økonomisk trængt. Men vi ved jo godt, at havnen skal vedligeholdelses, så udgiften kommer."

Tak til kommunen

I sin beretning kom Lars Petersen endvidere ind på Bønnerup Havns gode samarbejde med Lystbådehavnen om bådpladser, et uheld på én af molerne, hvor havnen skal betale erstatning til en turist der væltede på sin cykel og et kommende nyt system, hvor fiskekasserne mærkes ved hjælp af en chip.
Han rundede sin beretning af med at takke borgmester Torben Jensen og kommunalbestyrelsens to repræsentanter i havnens bestyrelse, Eigil Henriksen og benny Hammer, for både støtte og aktiv handling, der var blevet vist havnen.

Publiceret 01 December 2009 14:46