Debat Norddjurs:

Kommuneplan 2009 - ikke meget nyt

Af
Af Kurt Bønnerup

medlem af P4-parlamentet

Alhøjvænget 28

Korsør

Har Norddjurs kommunale forvaltning ikke lyst til at lytte til borgernes forslag og ideer? - Vi kan nu selv læse et sammendrag af de indkomne bemærkninger til kommuneplanen - med forvaltningens kommentarer.
Aktive og velmenende borgere og andre interesserede har gjort sig forskellig umage med at skrive til kommunen mhp at få ændret nogle ting i den vigtige kommuneplan, inden den vedtages af politikerne i den måske lidt naive tro på, at nærdemokratiet fungerer på bedste vis.
Men vi må alle drage den lære, at har den stærke - men naturligvis også dygtige - forvaltning en gang sat sig noget i hovedet, er det det uhyre vanskeligt at få den til at se tingene på samme måde som folket uden for de tykke rådhusmure.

Jeg ved ikke, om det er det, der hedder skindemokrati, men mange føler givetvis en vis magtesløshed, når forvaltningen totalt afviser hovedparten af ideer og forslag fra borgerne med automat-stemplet: "Forvaltningen ser ingen grunde til at ændre på teksten i forvaltningens kommuneplan!" -  Måske lidt forenklet sagt, men resultatet taler for sig selv: Der sker ikke en sk....
Politikerne vil sikkert helst stå sig godt med forvaltningslederne og orker ikke at gå i mod .. og dermed er der vist sat en stopper for borgerinddragelser omkring kommunens udvikling.

Som tidligere borger i området, syntes jeg jo, jeg havde en form for pligt til at blande mig lidt - og kom med forskellige forslag til udviklingen af Glesborg (og bevarelsen af skolen). Forslag og ideer, som jeg har samlet sammen via de seneste års læserbreve m.m.m. -  Kommuneplan 2009 indeholder nemlig reelt ingen egentlige visioner for Glesborg-området; men det gør idé- og forslagssamlingen, både på kort og på længere sigt. Udvikling og overlevelse kræver vækst - og politikerne (ikke forvaltningen) skal skabe de nødvendige og vigtige rammer, så byen og kommunen bliver et aktiv som bosætnings- og erhvervsområde. (se fx www.djurslands.net under Nyheder og søg på "Glesborg må fokusere" fra 27. oktober 09).

Det skulle vel gerne være sådan, at politikerne af sig selv og via deres vælgere står for den visionære og aktive udvikling - og forvaltningen administrerer herefter - og vel ikke omvendt! - Eller er det noget, jeg har misforstået?

Publiceret 05 November 2009 13:44