Sundhedscentret indrettes på første- og andensalen i den røde murstensbygning på Regionshospitalet i Grenaa.

Sundhedscentret indrettes på første- og andensalen i den røde murstensbygning på Regionshospitalet i Grenaa.

Etablering af sundhedshus i Grenaa starter efter nytår

Region Midtjylland påbegynder nu etableringen af et sundhedshus i Grenaa.

Af
Af Anette Bonde

Region Midtjylland forventer, at de første lejere i et kommende sundhedshus i Grenaa vil kunne flytte ind i starten af 2011 og dermed sikre sundhedsbetjeningen i Grenaa og opland.
Huset vil rumme den kommunale sundhedsafdeling og regionale funktioner. Speciallæger, psykologer, fysioterapiklinikker og andre sundhedsfaglige tilbud vil også blive en del af sundhedshuset, ligesom der etableres lokaler med henblik på, at en klinik med praktiserende læger kan rummes i huset.
Sundhedshuset etableres på 3000 kvadratmeter på 1. og 2. sal i den røde murstensbygning, hvor der er sengepladser i stueetagen.

Decentralt tilbud

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) understreger, at lokale enheder, hvor borgere i lokalsamfundene kan modtage basale sundhedstilbud, er en nødvendighed i det fremtidige sundhedsvæsen.
"Samtidig med at vi centraliserer for at opnå højere kvalitet, skal vi ikke glemme, at der naturligvis er en række tilbud, som borgerne lige så godt kan få lokalt. Med sundhedshuset understøtter vi dette."
Bent Hansen peger på, at sundhedshuset også spiller en vigtig rolle for at tiltrække praktiserende læger. Indenfor få år forventes flere af de praktiserende læger at gå på pension, og det vurderes, at der vil være behov for at rekruttere cirka ti praktiserende læger i Norddjurs Kommune indenfor de næste fem år.
De nuværende praktiserende læger i Grenaa har takket nej til at være en del af sundhedshuset.
Regionsrådet forventes at vedtage anlægsbevillingen for ombygningen ved sit møde i januar. Derefter sættes arbejdet i gang. Region Midtjylland forventer, at de første lejere i givet fald vil kunne flytte ind i starten af 2011.

Publiceret 05 November 2009 12:33