Debat Syddjurs:

Er ældrerådenes dage talte?

Af
Af Molly Thomsen

formand for ældrerådet i Syddjurs. Skovbakken 13

Ryomgård

Det der er med til at gøre ældrerådene i kommunerne stærke er, at vi er lovfæstede.
At folketinget har besluttet, at der SKAL vælges ældreråd i ALLE landets kommuner, og at kommunerne SKAL høre ældrerådene i Alle sammenhæng, der vedrører ældre.

Hvis det bliver sådan, at halvdelen af landets kommuner beslutter, at de ikke vil have ældreråd, hvis Folketinget beslutter, at det ikke er lovpligtigt, kan jeg frygte, at ældrerådene heller ikke har råd til at opretholde vores paraplyorganisation, der hedder Danske Ældreråd.
Danske Ældreråd er med til at gøre de kommunale ældreråd stærke og dygtige forhandlingspartnere. Det skaber respekt.
Det er Danske Ældreråd, der arrangere kurser og temadage, der dygtiggør ældrerådsmedlemmer både nyvalgte og erfarne.

Ældrerådsmedlemmer er som oftest mennesker, der ikke tidligere har beskæftiget sig med lovgivning, udarbejdet kvalificerede høringssvar, eller taget stilling til plejeboligernes indretning o.s.v. De kommer med deres livserfaring og gåpåmod, for at gøre tingene godt for aldersgruppen de repræsenterer.
Det er Danske Ældreråd,  der laver kurser og temadage i de emner, som ældrerådene har brug for, og undervisere er folk, der har forstand på disse emner, og som oftest underviser for en vingave, derfor kan vi deltage uden den store betaling.

Danske Ældreråd har ikke noget stort og dyrt sekretariat, men har dog husleje kontorhold, tryksager og meget andet, der skal betales og økonomien afhænger i udstrakt grad af medlemskontingentet fra de 98 kommuner.  Alle ældreråd har valgt at være medlem. Kontingentet er efter kommunernes Indbyggertal.
Hvis Folketinget vedtager ved lov, at det bliver frivilligt for kommunerne at oprette ældrerådene, og realistisk kan det godt forudses, vil ældrerådene ikke få den gennemslagskraft, som de har i mange kommuner i dag.
Ældrerådene er gennem årerne blevet en kvalificeret med og modspiller til politikere og forvaltninger igennem kurser og temadage arrangeret af Danske Ældreråd.

Folketingsmedlemmerne skal virkelig tænke sig meget om, inden det påtænkte lovforslag vedtages.

Publiceret 03 November 2009 15:00