Djurs Lærerforening bifalder ikke, at Marienhoffskolens bestyrelse og ledelse har en forventning om, at forældre selv køber en computer/notebook til deres børn, når de starter i 4. klasse.
(Modelfoto)

Djurs Lærerforening bifalder ikke, at Marienhoffskolens bestyrelse og ledelse har en forventning om, at forældre selv køber en computer/notebook til deres børn, når de starter i 4. klasse. (Modelfoto)

Debat:

Forældrebetaling og sponsorering i folkeskolen

Djurs Lærerforening er blevet opmærksom på følgende IT-initiativ fra Marienhoffskolen i Syddjurs.

Af
Af Lisbeth Bøwes Kredsformand Djurs Lærerforening:

"I Nyhedsbrev nr. 5 2009 fra skolen ( Marienhoffskolen, red.) kan man læse, at:

'det er skolens forventning, at forældre til børn i 4 klasse køber en personlig computer, som eleven kan have med i skole'.
'Når vi(skolen) vælger at være så tydelige i vores forventninger til elevcomputere, er det fordi de små minicomputere og notebooks er til en pris, hvor de fleste forældre kan være med…'. 'Børn får det bedste udbytte af undervisningen med IT, hvis de har deres egen personlige computer med i skole.'
'Der er ingen tvivl om, at fremtidens pennalhus er digitalt…'
'Skolen skal stille computere til rådighed for de elever, som ikke selv har en.'
'Klar over at forventningen… vil rejse en del spørgsmål.. dialogmøde…Microsoft vil komme og informere om fremtidens potentiale indenfor IT i folkeskolen…'


Det er naturligvis positivt, når en skole gør brugen af IT i undervisningen til et indsatsområde, hvor man både vil sikre tidssvarende opkoblinger på skolen, gode gratis programmer til undervisningen samt en løbende videreuddannelse af lærerne.
MEN, for der er et meget stort men, det er helt uacceptabelt, at disse ædle motiver skal bruges som løftestang for at indføre brugerbetaling i folkeskolen.
Forventningen om at forældrene køber personlige computere/nootbooks til eleverne fra 4 klasse og op må betegnes som netop dét: brugerbetaling. Det er i direkte strid med folkeskolelovens § 19, der siger, at undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed i undervisningen. Og ligeledes strider det mod Grundloven, som fastslår, at der skal være en offentlig finansieret skole med fri og lige adgang for alle.
Marienhoffskolen nævner ganske vist, at den "skal stille computere til rådighed for de elever, som ikke selv har en". Korrekt men de fleste har jo selv prøvet at gå i skole og kan nok huske det pres, der kan opstå blandt elever, når nogen kan fremvise det sidste nye skinnende eksemplar af en computer e.l., mens andre kan gå ned i mediateket eller på kontoret og bippe sig på som låner af et stk. mere eller mindre brugt ditto. Skolen har også entreret med et firma, som kan opstille aflåselige skabe til opbevaring af materiellet samt andre værdigenstande. Det betænksomme tilbud er desværre blot endnu et eksempel på brugerbetaling, idét der skal betales en månedlig "leje" på fra 10,- kr. og op. En fiks måde at få forældre og elever til at betale for skolens erhvervelse af dette supplement til den øvrige indretning. Og skulle princippet, som udbydelsen af disse elevskabe bygger på, slå an, kan man jo sagtens se potentialet 'lej en bedre stol til dit barn kun 25,- kr. pr. md.Eller 'Øg dit barns indlæring: Lej en andel i klassens nye ventilationssystem for fra kun 50,- kr. pr. md., når alle er med!' I skolens nyhedsbrev nævnes orienteringen fra en repræsentant fra Microsoft. Og det er jo korrekt, at de computere, man benytter i forbindelse med undervisningen, også skal have styresystemer, som 'taler sammen'. Spørgsmålet er blot hvilket/hvilke? Skal det være et produkt fra et stort multinationalt selskab eller findes der non-profit alternativer, som er mindst lige så gode og tilmed i deres grundlæggende værdier er mere i overensstemmelse med de principper, skolen som offentlig institution bygger på? Hvem skal i øvrigt bestemme dette, når det kommer til elevernes egne computere? Og hvem skal sørge for installeringer og opdateringer? Der gemmer sig mange gode og vigtige drøftelser indenfor dette felt. Kommunen fattes penge. Og i modgangstider blomstrer kreativiteten. Men dette initiativ går efter min mening over grænsen. Mange vil måske trække lidt på skuldrene, give mig ret, men alligevel vende det blinde øje til, "for hvad skal vi ellers gøre, når kommunekassen er tom og niveauet ude på skolerne efter adskillige års besparelsesrunder er nede på eller under minimum?"
I disse år tales der meget om sammenhængskraft. Folkeskolen er dét sted, hvor børn fra alle sociale lag mødes, dannes og uddannes til at blive aktive borgere i samfundet. I folkeskolen skal børnene socialiseres og ikke udsættes for tiltag, som i stedet understøtter en polarisering. At bevare folkeskolen som en offentlig finansieret skole med fri og lige adgang for alle er selve forudsætningen for at den kan understøtte sammenhængskraften i samfundet. Skolen skal vederlagsfrit stille de undervisningsmidler, som er nødvendige for deltagelse i undervisningen altså også den integrerede it-del af undervisningen til rådighed. Så enkelt er det. Så svaret er klart. Vend ikke det blinde øje og det døve øre til. Vi skal ikke acceptere en privatisering af folkeskolerne, hvor brugerbetaling og sponsorering bliver afgørende parametre for, hvilken kvalitet den enkelte skole kan tilbyde. Vi skal værne om velfærdssamfundets hårdt tilkæmpede værdier, og ikke begynde at gradbøje dem - selv i svære tider."
Publiceret 03 November 2009 12:53