Skoleleder Claus Peter Olesen (yderst th) mener, at Djurs Lærerforenings formand leverer et partipolitisk indslag, når hun at vælge at skose dele af skolens it-vision.

Skoleleder Claus Peter Olesen (yderst th) mener, at Djurs Lærerforenings formand leverer et partipolitisk indslag, når hun at vælge at skose dele af skolens it-vision.

Debat:

Forældrebetaling og sponsorering i folkeskolen 2

Marienhoffskolens leder Claus Peter Olesen svarer herunder på Djurs Lærerforenings indlæg: "Forældrebetaling og sponsorering i folkeskolen."

Af
Af Claus Peter Olesen Skoleleder på Marienhoffskolen

"Marienhoffskolen ønsker at sætte fokus på de enorme muligheder og perspektiver som øget brug af it i skolen åbner mulighed for. Derfor sender vi tydelige signaler til forældre, politikere og lærere. Derfor bruger vi mange penge på at sikre netværk, programmer og efter- og videreuddannelse af personale, og derfor køber skolen computere som vores elever kan låne på skolens bibliotek og tage med hjem. Derfor bruger Marienhoffskolen penge på elektroniske tavler og derfor holder skolen dialogmøder med forældre omkring dette indsatsområde for at tage debatten med forældrene, men også for at forklare og begrunde skolens forventninger.
Marienhoffskolen har allerede nået den kommunale målsætning om en computer pr. 3 elever på skolen. Vi har elektroniske tavler overalt på skolen og stiller netop vederlagsfrit disse undervisningsmidler til brug ikke kun for skolens elever, men også for fritidsbrugere og lokalbefolkningen i Ryomgård og for Danmarks Lærerforening.
Marienhoffskolen har været i dialog med forældre, personale og elever omkring brugen af it. Vi har taget seriøst fat på den store udfordring det er at løfte skolens integration af it til et niveau over tekstbehandling og elevintra.
Marienhoffskolens bestyrelse bakker personalet op i den udfordring. Det burde Danmarks Lærerforening også. I stedet for vælger DLF at gøre Marienhoffskolens initiativ til genstand for et rasende forudsigeligt og traditionelt partipolitisk indslag i kommunalvalgkampen om brugerbetaling i Syddjurs.
Syddjurs kommune slås med store økonomiske udfordringer, skoler nedlægges, lærere i kommunen skal hver dag undervise efter undervisningsministeriets mål i forhold til vejledende timetal, men kommunens økonomi rækker til minimums timetal. Hvis forældre på Marienhoffskolen efterlever skolens forventning så står lærerne på Marienhoffskolen meget snart overfor et kolossalt pres, nemlig: nu har vi købt computerne til vores børn, hvad vil I så bruge dem til? Det havde klædt Danmarks Lærerforening at tage den udfordring op med Marienhoffskolens lærere.
At Marienhoffskolen vælger at få John Klesner ud på skolen og informere om it og elevernes udbytte af ikke kun computere, men også mobiltelefoner, iPod etc. til et debatmøde med skolens forældre. Ja det ser Danmarks Lærerforening som udtryk for sponsorering. John Klesner er vinder af e-læringsprisen 2008, han har deltaget i udarbejdelsen af fælles mål, han er underviser på Søndervangskolen i Hammel hvor han underviser 7. klasse i matematik. OG så er han konsulent for Microsoft. Marienhoffskolen har ikke modtaget så meget som en krone eller en licens fra Microsoft for at bruge John Klesner til vores dialogmøde. Vi valgte at bruge John fordi han er en af de bedste i landet i forhold til integration af it i skolen. Når skoler køber uddannelseskonsulenter og bistand fra leverandører af undervisningsmidler; Alinea, Gyldendal, LP-model etc. ja så er der altså også tale om at folkeskolen samarbejder og køber ydelser fra kommercielle firmaer. At Microsoft er verdens største leverandør af software og it løsninger til folkeskolen er forhåbentlig ikke grunden til at Danmarks lærerforening vil sætte Microsoft udenfor døren.
I fælles mål for dansk står at eleverne skal "…anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation". Der står også at elever skal anvende og bruge videoredigering osv. Men Danmarks lærerforening mener at det skal ske på skolen med skolens udstyr. I hvert fald bliver det pokkers svært at udføre disse opgaver med en gammeldags blyant og en lineal i skoletasken (…)
Lad os stoppe med at foregøgle os selv og skolens forældre, at skolen kan levere varen i forhold til integration af IT hvis blot skolen får lidt flere penge til lidt flere computere. De skoler, blandt andet Søndermarkskolen i Hammel, hvor det har været afprøvet viser det sig, at det ikke er nok. Eleverne vil have deres egen mobiltelefon, deres egen bærbare computere. Nøjagtig ligesom de vil have deres egne løbesko, deres eget penalhus og viskelæder. Og heldigvis for det for så har skolen en ønskesituation nemlig at eleverne efterspørger det værktøj som lærerne professionelt og fagligt er i stand til at tænke pædagogisk og didaktisk ind i alle fag.
Marienhoffskolen har i øvrigt også sendt tydelige forventninger om at skolens forældre køber rulleskøjter, sjippetov, hinkesten og fodbolde til deres børn. Dette blot en servicemeddelelse til Danmarks Lærerforening, for det er formentlig også brugerbetaling og et skråplan for skolen?
Marienhoffskolen ønsker ikke at diskutere brugerbetaling med DLF. Hvor var DLF da byrådet i dette arbejdsår besluttede at sponsorering af folkeskolen var i orden? Det havde været en principiel sag værd at kæmpe for.
Marienhoffskolen har i forhold til it ikke modtaget sponsorater fra firmaer eller enkelt personer.
Marienhoffskolen vil hermed gerne invitere Danmarks Lærerforening til en debat omkring hvordan skolevæsnet i Syddjurs kommune bedst løfter opgaven i forhold til kommunes ambitiøse it-plan. Jeg går ud fra at DLF er klar til den drøftelse når foreningen er færdig med kommunalvalget."

null

Publiceret 03 November 2009 13:18