Der køres for stærkt på Århusvej i Ugelbølle.

Der køres for stærkt på Århusvej i Ugelbølle.

Fartbegrænsning og rumlestriber i Ugelbølle

Udvalgsformand Carsten Bech (Rad. V) vil dæmpe trafikken langs Ugelbølle næste år.

Af
Af Martin Schultz

"Fartbegrænsning på strækning langs Ugelbølle kan ikke længere være til diskussion."
Det siger formanden for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, den radikale Carsten Bech.
"Det har været et stort ønske gennem mange år, men politiet har indtil nu ikke været indstillet på denne løsning. Det har nu ændret sig. Vi skal have hastighedsbegrænsning fra Langkær og hele vejen gennem Ugelbølle."
Hvert år på det sidste eller næstsidste møde i Udvalget for Natur Teknik og Miljø, tager politikerne trafiksikkerhedsplanen om til vurdering/revision. Det er i år 1. december.

Ned med farten til næste år

I 2009 er der lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ryomvej. Cykelstien til Følle er allerede i brug, og i forbindelse med den sidste finish bliver der etableret et busstop ved Langkær.
"I 2010 har vi planlagt hastighedsbegrænsning, og rumlestriber på tværs af vejen ved bygrænsen til Ugelbølle, fra begge sider. De skal udformes så det opleves ubehageligt at kører over dem med for høj fart," siger Carsten Bech.

Væk med krybespor

Udvalgsformanden vil desuden inddrage det ekstra krybespor i Ugelbølle til en cykelsti i Ugelbølle i retning mod Rodskov
"Fjerner vi det ekstra spor, fjerner vi en af årsagerne til at der køres så stærkt. Jeg har mange gange observeret, at flere bilister fra Røndesiden sætter farten op og lægger an til overhaling, når de øjner det ekstra spor. Krybesporet er ganske enkelt et levn fra 70'erne hvor det var beregnet til tunge lastbiler," siger Carsten Bech.

Opsang fra Carsten Bech

"Det er ikke sejt at køre hensynsløst! Langt de fleste bilister kører ordentligt, men der er en lille hård kerne, (ca. 5%) som det er svært at dæmme op overfor. Det er en gruppe som vi kun kan nå med kontrol - mere kontrol og kampagner. Vi ser eksempler på hensynsløs kørsel ved skolerne. Vejarbejdere der må springe for livet o.s.v., Det sidste eksempel som gør mig harm, er at ved de hastighedsdæmpende tiltag, der er lavet på Skolevej i Rønde og på Ryomvej i Ugelbølle, har Veje og Trafik, nu været nødsaget til at opsætte betonpiller i kanten af fortovet, da det har vist sig, at nogle bilister ikke vil respektere trafikchikanen, men i stedet køre indenom op over fortovet. Når vi laver hastighedsdæmpende foranstaltninger er det netop for at sænke farten, samt at skabe tryghed og sikkerhed. Der er behov for en holdningsændring hos de få! De skal vide, at det ikke er sejt at køre hensynsløst. Som virkemiddel har vi kampagner, men vi har i høj grad også brug for politiets hjælp til mere kontrol."

Publiceret 03 November 2009 15:04