Henrik Holmsted Pedersen foreslår, at linieføringen for omfartsvejen ved Grenaa tegnes uden om Robstrupvej af hensyn til beboerne på vejen. Det er kun et forslag til linieføring, men den er stærkt generende for de 11-13 huse i området, siger han.

Henrik Holmsted Pedersen foreslår, at linieføringen for omfartsvejen ved Grenaa tegnes uden om Robstrupvej af hensyn til beboerne på vejen. Det er kun et forslag til linieføring, men den er stærkt generende for de 11-13 huse i området, siger han.

Borger kæmper for at få flyttet stregen for omfartsvejen ved Grenaa

Henrik Holmsted Pederen bor næsten på den streg, der er trukket for den eventuelt kommende nordlige omfartsvej ved Grenaa. Den vil han gerne have flyttet.

Af
Af Anette Bonde

Henrik Holmsted Pedersen har i den forløbne uge kontaktet samtlige politikere i kommunalbestyrelsen i Norddjurs. Han bor på Robstrupvej, og han og hans families hus kommer i farezonen, hvis den nordlige omfartsvej ved Grenaa anlægges på den stregføring, der er lagt ind i kommuneplanforslaget. Forslaget skal behandles og vedtages formentlig 1. december.
Henrik Holmsted Pedersen har i sin henvendelse bedt om at politkerne vil lytte til det ændringsforslag, fem beboere på Robstrupvej har indsendt som høringssvar. Her foreslår de, at linieføringen ved Robstrup føres nogle få hundrede meter længere mod syd.

Kun et forslag

De fleste af de politikere, der har responderet på henvendelsen, henviser til, at linieføringen kun skal ses som et forslag.
orundersøgelserne, der skal sættes i gang, inden første spadestik til omfartsvejen kan tages, vil afdække, hvilken linieføring, der vil være mest gunstig.
Det hjælper bare ikke beboerne, mener Henrik Holmsted Pedersen. Forundersøgelsen er færdig til nytår 2010, og først derefter går beslutningsprocessen i gang. Det kan beboerne på Robstrupvej ikke være tjent med, mener Henrik Holmsted Pedersen. Hvis nogle af dem overvejer at flytte, er de i hvert fald dårligt stillede. Det vil være vanskeligt at finde købere, og købsprisen bliver presset i bund.
Alternativt beder Henrik Holmsted Pedersen politikerne om at få rykket linieføringen ud på marken, enten nord eller syd for den foreslåede linieføring.
"Jeg kan godt se, dette forslag så medfører gener for de landmænd der har marker ude i området - men disse landmænd berøres alligevel allerede meget med den allerede planlagte linjeføring, så det er meget tæt på, at landmændene ikke stilles ringere. såfremt Men vi fastboende vil blive stillet bedre i den mellemliggende periode - og det kan da kun være i alles interesse", siger han.

Rejses ved kommunalbestyrelsesmøde

Henrik Holmsted Pedersen har som nævnt fået svar fra mange politikere. Én af svarene glæder ham særligt. Det er fra Venstres Kai Hansen, der fortæller at han vil rejse sagen ved kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 3. november. Udenfor dagsordenen vil han henstille til, at såvel beboere som lodsejere ved linieføringen vil blive indkaldt til at komme frem med deres synspunkter, inden arbejdet med forundersøgelsen sættes i gang.

Spår at vejen dumpes af trafiktællinger

Sagen om linieføringen irriterer Henrik Holmsted Pedersen af flere grunde. Både fordi det låser ham og de øvrige beboere på Robstrupvej fast i en lang periode, men ikke mindst fordi han mener, at omfartsvejen slet ikke er nødvendig.
Han henviser til, at den nuværende omfartsvej har kunnet klare både transport fra store virksomheder, der ikke længere eksisterer i Grenaa, samt færgetrafik til færgerne til Varberg, Hundested og Halmstad.
"Når de har lavet trafiktællinger, vil det vise sig, at omfartsvejen alene af den grund bliver dumpet."

Publiceret 01 November 2009 08:00