Forstander Lars Ry og souschef Ole Svit viser her det nye logo frem foran Grenaa Handelsskole.
FOTO: Haakon R. Petersen.

Forstander Lars Ry og souschef Ole Svit viser her det nye logo frem foran Grenaa Handelsskole. FOTO: Haakon R. Petersen.

Djurslands Erhvervsskoler ændrer navn til Viden Djurs

Djurslands største udbyder af uddannelse over folkeskoleniveau har skiftet navn til Viden Djurs.

Hensigten med navneskiftet til Viden Djurs er at vise, at det tidligere Djurslands Erhvervsskoler udbyder meget andet end erhvervsuddannelser på Djursland.
På et pressemøde tirsdag 20. oktober forklarede forstander Lars Ry og souschef Ole Svit om valget af det nye navn Viden Djurs og signalværdien af logoet.
"Djurslands Erhvervsskoler bestod oprindeligt af Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole, som begge uddannede håndværkere på hvert deres område. Der er sket meget siden. Vi har et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium, som begge er studieforberedende uddannelser. Vi har vores kursusvirksomhed CV2 og vi har vores Campus med de grafiske computeruddannelser op ad Idrætscenteret. Vores erhvervsuddannelser HG og EUD fylder i dag langt fra det hele mere, og derfor giver det ikke så meget mening at kalde os for en erhvervsskole", forklarer forstander Lars Ry.

Kun halvdelen fra Djursland

Han mener, at Djurslands største og mest betydningsfulde uddannelsesinstitution bør have et navn, som svarer til det, den udbyder, nemlig uddannelse, viden og læring på langt flere områder end det erhvervsfaglige. Og så er der efter hans vurdering rigtig mange på Djursland, der ikke ved, at alle de forskellige aktiviteter, han nævner, tilhører samme skole. Måske fordi skolerne siden 1980 ikke selv aktivt har anvendt navnet Djurslands Erhvervsskoler.
Viden Djurs har også fået sit eget logo, som souschef Ole Svit fortæller om:
"VID -  viden djurs står der på logoet. Og vid handler om viden, men betyder også stort og bredt, for selv om vi klart har hjemme på Djursland, så kommer kun omtrent halvdelen af vores elever fra området. Den anden halvdel tiltrækker vi fra hele landet, hvilket er en klar betingelse for at kunne drive en erhvervsskole i et så tyndt befolket område som Djursland."

Afdeling i Rønde

I erkendelse af, at unge fra især det syddjurske frem for Grenaa vælger Århus, hvortil busforbindelserne er gode, etablerer Viden Djurs en afdeling i Rønde fra næste sommer.
"Vi samarbejder med Rønde Idrætscenter om en HHX med fokus på sport og idræt. Dermed bliver der to steder på Djursland, man kan vælge handelsgymnasiet. Alle aftaler med vores samarbejdspartnere, der blandt andet tæller professionelle sportsklubber, er på plads", afslører forstander Lars Ry, som fortæller, at blandt andet IK Skovbakken og AGF Fodboldtalentskole er blandt partnerne, og han lover, at alle detaljer bliver offentliggjort i meget nær fremtid.
Med den nye afdeling i Rønde underbygger Viden Djurs, at den udbyder anden undervisning end erhvervsuddannelser og den dybe forankring på Djursland.

Viden Djurs

Med cirka 1.400 elever og 200 ansatte er Viden Djurs den størst udbyder af uddannelser på Djursland. De er: Grenaa Handelsskole - HG, Grenaa Tekniske Skole - EUD, Handelsgymnasium Grenaa - HHX, Teknisk Gymnasium Grenaa - HTX, Detaildivisionen - salgsassistent, Campus Djursland - 3D College og GameIT College og CV2 - kurser for virksomheder.

Publiceret 21 October 2009 15:55