Jens Holst i Århus. I hver by blev han modtaget af en eller flere lokale politikere, og der var på forhånd skabt opmærksomhed om hans ærinde.

Jens Holst i Århus. I hver by blev han modtaget af en eller flere lokale politikere, og der var på forhånd skabt opmærksomhed om hans ærinde.

I kørestol fra Skagen til København:

Livet skal leves med tænding

"Livet skal leves med tænding". Det er mottoet for Jens Holst, Grenaa. Han har aldrig gået af vejen for en udfordring. Heller ikke efter at han blev ramt af sclerose.

Af
Af Anette Bonde

Jens Holst kørte i starten af september i sin kørestol fra Skagen til København i en større sags tjeneste.
Han er formand for handicaprådet i Norddjurs Kommune, og han er også medlem af scleroseforeningens bestyrelse. I begge fora er man opmærksom på, at det mange steder i det offentlige rum er vanskeligt at færdes, hvis man er handicappet. Derfor begav Jens Holst sig ud på sin ekstrem-tur, nemlig at køre Danmark tyndt i kørestol og i 19 danske byer gøre opmærksom på lokale eksempler på manglende tilgængelighed for handicappede.

Missionen lykkedes

I forvejen havde Jens Holst og hans baggrundsgruppe fra Scleroseforeningen sat en lokal politiker stævne i hver by. Derved blev mediedækningen næsten overvældende, og her et par uger senere ser missionen ud til at være lykkedes.
I Skagen er man i hvert fald gået i gang med at genetablere en handicapsti ud i naturen, og på sygehuse rundt om i landet er man også ved at rette op på nogle mangler. Det gælder blandt andet på Ringsted Sygehus, hvor døren til handicaptoilettet ikke kunne lukkes, hvis man sad i kørestol.
Jens Holst og hans baggrundsgruppe fra Scleroseforeningen fandt mange andre tossede fælder rundt om i landet. For eksempel er handicaptoilettet på Roskilde Banegård komplet utilgængeligt for kørestolsbrugere, idet vejen dertil går ad flere trapper. På Bytorvet i Vejle kan man ikke holde lovligt parkeret, hvis man også vil ud af sin handicapbil. Der er nemlig ikke plads til at slå kørestolsliften ned.
I handelsscentret i Korsør har man nu taget konsekvensen og har inviteret Scleroseforeningen til at komme og rådgive i forbindelse med en forestående ombygning i centret.
"Der er masser af spirer og grøde rundt omkring. Vi er meget optimistiske - der skal nok blive ved med at komme gode resultater. Men det kræver, at vi bliver ved med at tale om det".

FN konvention overholdes ikke

Danmark har tiltrådt en FN Konvention, der skal sikre handicappedes rettigheder. Det var udgangspunktet for Scleroseforeningen og Jens Holsts initiativ.
"Det er brud på FN Konventionen, at handicappede ikke har adgang til byrådssale, politistationer, apoteker, butikker, toiletter og hvor det ellers halter."
"Vi forlanger ikke, at politikerne skal brolægge Danmark med guld. Men de skal overholde de regler, de selv har underskrevet".
På sigt er det endvidere et stort ønske, at Folketinget fjerner kommunernes mulighed for at dispensere fra bygningsreglementet.
Jens Holst har et aktuelt eksempel, der viser, hvor galt det kan gå: I maj strammede Folketinget loven om tilgængelighed i bygningsreglementet. Et par måneder senere opførte Post Danmark på baggrund af kommunale dispensationer nogle selvbetjeningsautomater, der ikke er tilgængelige for folk i kørestol og også er vanskelige at bruge for synshandicappede.

Skulderklap overalt

15 procent af den danske befolkning er bevægelseshæmmede. Den omstændighed og den naturlige opbakning, Jens Holst derfor mødte overalt, gav ham medvind på hans lange tur østpå. Det gjorde vejret bestemt ikke.
Specielt den første uge var slem, idet han havde strid modvind de første tre dage og derefter kørte to dage i sjaskende regn. Ja, under fredagens strækning fra Haderslev til Koling var det nærmest skybrud.
I weekenden fik han hvilet lidt, men ikke nok, og det var således træls at komme i gang igen mandag morgen.
"Jeg tænkte bare på at komme i mål", indrømmer han med et skævt smil, da han beretter om, hvordan det var at sætte sig i kørestolen i Middelfart og sætte hjulene i bevægelse med kurs mod Odense. 51 kilometer.
Det, der drev ham fremad, var de mange mennesker, han mødte undervejs, som bakkede ham op.
"På hvert eneste gadehjørne mødte jeg mennesker, som klappede mig på skulderen. Mange kender jo selv nogle, der støder ind i forhindringer, fordi de er handicappede".
Jens Holst kan sikkert også takke sin gode grundform for, at han gennemførte.
"Og så er han stædig", indskyder hustruen Anne Marie, der netop kommer forbi.
"Og sandsynligvis den eneste, der er gal nok til at sige ja", tilføjer Jens Holst med et skævt smil.

eksempler ppå manglende tilgængelighed i Norddjurs:

I Norddjurs Kommune peger Jens Holst blandt andet på følgende steder, hvor handicappede har det svært: Bybussen er umulig at komme ind i for kørestolsbrugere. Det kan afhjælpes med en simpel rampe. Kun ganske få steder er der teleslynge i de offentlige bygninger - byrådssale, biblioteker, plejecentre, kulturbuse med mere. I Borgerservice i Auning kan en person i kørestol ikke komme ud ad nødudgangen og ej heller lukke døren til handicaptoilettet indefra. Der er i øvrigt heller ingen handicap-parkeringspladser. Der mangler sænkede fortovskanter ved lyskrydset ved mcDonalds i Grenaa. Der er heller ikke tid nok til at komme over for grønt i lyskrydset, hvis man har rollator eller af anden grund er lidt langsom. På Handicaprådets opfordring er der ved to andre lyskryds i Grenaa tidligere blevet installeret en knap, man kan trykke på, der forlænger det grønne lys.

Publiceret 10 October 2009 08:45