Kæmpe ål fra lokal sø udstilles på Kattegatcentret

En ål på 3,5 kg er Danmarks hidtil næststørste registrerede fangst.

Af
Af Martin Schultz

En ål på 115 cm og en vægt på 3,5 kg blev i forrige uge indleveret på Kattegatcentret i Grenaa.
Poul Skriver fra Gjesing fangede ålen i en sø, hvis beliggenhed han af gode grunde vil holde for sig selv.
Efter en rundspørge omkring officielle rekorder ser det ud til, at ålen er den næststørste ål, der er fanget i Danmark. Ifølge fiskeekspert Peter Rask Møller, forsker ved Zoologisk Museum, København blev Danmarks officielt største ål fanget i 1997 og havde en størrelse på 124 cm og vejede 3,8 kg.

Undervejs til Europa i to år

Den europæiske ferskvandsål yngler i Sargassohavet, en del af det vestlige Atlanterhav. Efter gydningen dør de voksne. De glasklare, pilebladformede ålelarver driver med Golfstrømmen i knap to år og ankommer herefter til Europas kyster, hvor de forvandles til såkaldte glasål.
Kattegatcentret udstiller i forvejen den europæiske ål, dog vil det etablerede åleakvarie i udstillingen virke noget trangt for den nye, store indflytter. Derfor bor ålen nu i et stort bassin i Kattegatcentrets karantæne og vil komme i udstillingen til den kommende weekend.

Tilbage til Saragossahavet

Ålen flytter ind i akvariet med havkatten til skue for publikum, hvis den da ikke gemmer sig i dekorationerne i akvariet. Det er desværre ålens naturlige levevis at gemme sig om dagen, derfor er den ikke helt udstillingsvenlig.
"Da ålen nu går i saltvand, forventer vi, at den inden længe vil begynde sin forvandling til blankål. Når forvandlingen hos ålen viser sig, vil vi sætte ålen ud i det fri, så den kan få chancen for at vandre de ca. 6000 km mod gydebankerne i Sargassohavet," udtaler Rune Kristiansen, Kattegatcentret.

En udryddelsestruet art

Bestanden af den europæiske ål er faldet med 90-95 % gennem de sidste 30 år. Årsagen til den drastiske tilbagegang kendes ikke præcist, men der er bred enighed om, at den hovedsageligt skyldes menneskelig påvirkning bl.a. overfiskeri, forurening samt ødelæggelse
af dens levesteder.
Derfor er ålen kommet på den såkaldte CITES (Washington-konventionen) liste II over truede dyr i samme kategori som for eksempel skildpadder, papegøjer og kvælerslanger.
Derudover arbejdes der i EU regi med særlige forvaltningsplaner, blandt andet med en kraftig reduktion i fiskeriet af ål.

Publiceret 05 October 2009 16:07