Idrætshal skal bygges i fællesskab

Århus Kommune skal i den kommende tid i dialog med fællesråd, idrætsforening og borgere om den nye idrætshal i Skødstrup.

Af
Af Mogens Greve

Der er nu givet grønt lys for en ny idrætshal i Skødstrup.
Rådmand Gert Bjerregaard, Venstre, fortæller til Lokalavisen, at Århus Kommune nu går i dialog med lokalområdet om halprojektet.

Samarbejdsudvalg

"Der er ikke sat et fast beløb af til idrætshallen, og der er selvfølgelig ikke en fri ramme, men vi skal nu til at finde et passende niveau i forhold til ønsker, brugere m.m."
Gert Bjerregaard siger, at det vil ske i dialog mellem Århus Kommune og lokalområdet, og han opfordrer til, at idrætsforeningen, fællesrådet og borgerne hurtigst muligt får nedsat et samarbejdsudvalg.

Selvejende institution

I modsætning til den nuværende hal som er kommunal, bliver den nye hal en selvejende institution.
Hallen bygges for kommunale midler og overdrages derefter til lokalområdet, som bliver ansvarlig for driften.
Der er allerede fra 2011 budgetteret med kommunalt driftstilskud.

null

Publiceret 05 October 2009 11:15