Djurs Bioenergi har plads til flere medlemmer

På et møde for nylig på landbocentret i Følle kom det frem, at andelsselskabet Djurs Bioenergi har plads til flere medlemmer.

Af
Af Mogens Greve

Djurs Bioenergi a.m.b.a. har plads til flere medlemmer, skriver Djurslands Landboforening på deres hjemmeside.
Det kom frem på et orienteringsmøde for nylig på landbocentret i Følle.

Rentabelt grundlag

De nyværende 57 landmænd råder tilsammen over 77.000 ton husdyrgødning i en 20 km's radius fra det planlagte biogasanlæg ved Andi - og 136.000 ton i en 20 km's radius fra et eventuelt anlæg ved Grenaa.
Sammen med energiafgrøder skulle det være et rentabelt grundlag for begge anlæg.

Andi er længst fremme

"På mødet gav formanden Lars Jakobsen udtryk for, at det er Andi-anlægget, man er længst fremme med," skriver Djurslands Landboforening.
"Djurs Bioenergi kan afsætte overskudvarmen til Varmeplan Århus, og de lokale ønsker om forbedrede trafikale forhold mener formanden også, der er udsigt til at få løst."

Starter nu

Bestyrelsen i Djurs Bioenergi har derfor besluttet at starte det store arbejde med en egentlige VVM-redegørelse - som krævet af Syddjurs Kommune.
Redegørelsen vil koste Djurs Bioenergi adskillige hundredtusind kroner.
Da rentabilitet og miljøgevinst ville kunne forbedres væsentligt, jo større anlæg der er basis for, blev de knap 50 mødedeltagere opfordret til hver at finde ét nyt medlem.

Bestyrelsesmøde 22. september

På et bestyrelsesmøde i Djurs Bioenergi 22. september blev det ifølge referatet på www.djursbioenergi.dk besluttet at starte udarbejdelsen af en VVM redegørelse for anlægget i Andi i tæt samarbejde mellem Djurs Bioenergi, Planenergi og Syddjurs Kommune. Der skal også laves en visualisering af anlægget og arbejdes videre med ny vejføring, afsætning af varme til VarmePlan Århus og kommunal garantistillelse. Desuden udbydes anlægget i EU-licitation. Landmænd som overvejer medlemskab af Djurs Bioenergi kan med fordel melde sig ind nu, hvor der stadig arbejdes med planlægningen.

Publiceret 05 October 2009 15:12