Parkeringspladsen foran B.O. Vonsild Træindustri A/S fortæller sit tydelige sprog. Medarbejderne har fået deres opsigelser, og virksomheden er nu historie.

Parkeringspladsen foran B.O. Vonsild Træindustri A/S fortæller sit tydelige sprog. Medarbejderne har fået deres opsigelser, og virksomheden er nu historie.

Hæderkronet Ryomgård virksomhed lukker produktionen

B.O. Vonsild Træindustri A/S har haft en historie på Industrivej i Ryomgård siden 1970, men nu er det definitivt slut. Virksomheden har indgivet konkursbegæring og skal i skifteretten på fredag.

Af
Af Lars Norman Thomsen

De 12 tilbageværende medarbejdere i B.O. Vonsild Træindustri A/S havde sidste arbejdsdag i fredags. Virksomhedens ledelse har været tvunget til at indgive konkursbegæring, fordi ordretilgangen efter sommerferien har været så lille, at den i forvejen hårdt trængte virksomhed ikke længere havde indtægter i en størrelsesorden, der kunne dække medarbejdernes løn og andre faste udgifter.
"Vi har desværre ikke ikke haft andre muligheder som ansvarlig ledelse end at indgive konkursbegæring mod os selv, og jeg vil gerne understrege, at det ikke vores bankforbindelse ( Djurslands Bank A/S, red.) som har vredet armen rundt på os. Banken har på alle måder været os en god støtte, men beslutningen er helt og aldeles vores egen," siger salgschef Kirsten Vonsild, der sammen med brødrene Hans og Peter Vonsild udgør virksomhedens ledelse.
B.O. Vonsild Træindustri A/S er stiftet af Bent Ole Vonsild, far til Hans og Peter Vonsild, tilbage i 1962, hvor produktionen foregik i Hedeskov gamle skole.
I 1970 var pladsen imidlertid blevet for trang, og Bent Ole Vonsild besluttede sig for at flytte virksomheden til den nuværende adresse på Industrivej i Ryomgård.
Mange lokale borgere har haft arbejde hos B.O. Vonsild Træindustri A/S, så derfor har det også givet genlyd i lokalsamfundet, at virksomheden har været tvunget til at dreje nøglen.
I de gode tider for 20-25 år siden beskæftigede B.O. Vonsild Træindustri A/S hele 80 medarbejdere.

Klemt på markedet

B.O. Vonsild Træindustri A/S har de seneste ti år været en anakronisme på markedet. Virksomhedens hovedprodukter, trægreb til møbler og køkkener, er blevet udkonkurreret af andre produkter.
Stål har forlængst substitueret træ i møbel- og køkkenbranchen.
"Når vi har formået at overleve de sidste ti år, skyldes det udelukkende, at vi har været gode til at blive underleverandører til forskellige hovedordrer," forklarer Kirsten Vonsild, som tilføjer, at medarbejderne allerede før sommerferien blev orienteret om virksomhedens meget prekære situation.
"Finanskrisen har selvfølgelig ikke gjort det nemmere for os at overleve," påpeger hun.
"Vi har kæmpet en hård kamp for at overleve, men efter sommerferien har vores ordretilgang været ikke eksisterende, og derfor var der ingen anden udvej at indgive konkursbegæring. Det skal vi jo også i henhold til lovgivningen, når vi som ledelse vurderer, at vi ikke har mulighed for at svare enhver sit," siger Kirsten Vonsild.´
B.O. Vonsild Træindustri A/S' barske økonomiske situation sættes i relief af, at medarbejderne må ty til Lønmodtagernes Garantifond for at få udbetalt lønnen for september, så reelt er virksomheden insolvent.

Gamle medarbejdere

Mange af de tilbageværende medarbejdere har været ansat hos B.O. Vonsild Træindustri A/S i næsten hele deres arbejdsliv. Nogle har endog kunnet fejre 40 års jubilæum.
"Vi havde da håbet, at vi kunne holde virksomheden kørende til vores ældste medarbejdere kunne gå på pension. Det har ligesom været vores dagsorden, og derfor er det et hårdt slag for os allesammen, at det er gået, som det er gået," siger Kirsten Vonsild, der er gift med Hans Vonsild og har været ansat hos B.O. Vonsild Træindustri A/S i 20 år og før da arbejdede ti år i tæt tilknytning til virksomheden.
"B.O. Vonsild Træindustri A/S er familien Vonsilds livsværk, og det gør ondt at skulle afvikle det."
Kirsten, Hans og Peter Vonsild skal bruge de kommende måneder til at hjælpe til med virksomhedens definitive lukning. Herefter skal de også se sig om efter nye jobmuligheder.
"Når du har været så længe i en branche, som både vi og vores meget trofaste medarbejdere har, bliver det ikke let at finde nyt arbejde," siger Kirsten Vonsild, der ikke vil udtale sig om mulighederne for, at familien Vonsild starter op igen i et andet regi på et tidspunkt.
"Vi har ingen planer, og har ligesom vores medarbejdere mest af alt brug for at sunde os efter det, der er sket."

Hvem kan indgive konkursbegæring?

En kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det er en betingelse, at årsagen til den manglende betaling er pengemangel og ikke manglende betalingsvilje, for eksempel utilfredshed med et udført arbejde. Er dette tilfældet, må der i stedet føres en retssag ved de almindelige domstole. Det samme gælder, hvis det er usikkert, om pengene skyldes. En person eller et selskab, der er insolvent, kan indgive konkursbegæring mod sig selv

Publiceret 30 September 2009 14:01