Fra Grenaa Varmeværk spår man, at et salg af forbrændingsanlægget vil betyde stigende varmepriser i Grenaa.

Fra Grenaa Varmeværk spår man, at et salg af forbrændingsanlægget vil betyde stigende varmepriser i Grenaa.

Uro i forbindelse med salget af Grenaa Forbrændingsanlæg

Der er gået politik i forbrændingsanlægget i Grenaa. Anlægget er sat til salg, men der er polemik om, hvem der skal have overskuddet fra salget.

Af
Af Anette Bonde

Norddjurs Kommune har sat det kommunale forbrændingsanlæg i Grenaa til salg. Sidste frist for at afgive tilbud var i onsdags klokken 16.

Forbrugernes anlæg

I Grenaa Varmeværk er man ærgerlig over kommunens beslutning. I bestyrelsens øjne er forbrændingsanlægget forbrugernes anlæg. Kommunen har imidlertid givet udtryk for, at overskuddet skal puttes i kommunekassen ved et eventuelt salg. Overskuddet bliver derved blive spredt ud til borgere over hele kommunen, oet er forkert, mener man i Grenaa Varmeværk.
"Overskuddet skal tilbage til varme- og affaldskunderne. De har betalt til driften gennem en lang årrække, og pengene skal tilbage til, hvor de kommer fra¿, siger Anders Gertsen, direktør i Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Han henviser til en lignende sag i Svendborg. Her tilkendegiver Energitilsynet, at overskuddet skal føres tilbage til forbrugerne med mindre kommunen har en forsyningsafdeling, hvor pengene kan blive deponeret og ligge og vente på, at komme borgere og brugere til gavn indenfor samme boldgade. Dette er ikke tilfældet i Norddjurs Kommune. Anders Gertsen oplyser, at man fra Grenaa Varmeværk vil gå hele vejen til Energitilsynet og få tilsynets afgørelse, hvis Norddjurs Kommune vælger at putte pengene i kommunekassen.

Frygter stigende varmepriser

Anders Gertsen peger på, at et salg af forbrændingsanlægget højst sandsynligt vil resultere i stigende varmepriser. Han oplyser, at Grenaa Varmeværk selv byder ind på forbrændingsanlægget, og han håber, at prisen kan holde sig indenfor de 14 mio. kroner, som restgælden i anlægget er på. Anders Gertsen peger på, at det overskydende beløb jo skal forrentes. Og de ekstra omkostninger er der kun en adressat til, og det er forbrugerne.
Dette synspunkt deles af Kent Soelberg, formand for bestyrelsen i varmeværket.
"Uanset hvad dette ender med, og hvem der køber - hvis beløbet bliver højere end restgælden, vil det betyde at forbrugerne kommer til at betale mere i varme."
Han oplyser, at Grenaa Varmeværk gerne vil købe forbrændingsanlægget.
"Men vi vil kun købe det til restgælden, ellers vil forbrugerne komme til at betale det beløb, det ligger over."
Der er 5000 forbrugere i Grenaa Varmeværk.

null

Publiceret 01 September 2009 14:16