Forvaltningens beføjelser giver politikerne problemer

Det er en kompliceret balancegang, når forvaltningen efter diktat fra politikerne gennemfører besparelser, som politikerne ikke er enige i.

Af
Af Mogens Greve

I uge 35 skrev Lokalavisen, at byrådsmedlem Anette Quist Busk var utilfreds med, at afdelingen for Veje og Trafik i Syddjurs Kommune efter sommerferien har sparet på buskørslen efter skoletid - og at byrådsmedlem Kai Pedersen var fortørnet over ikke at være orienteret om, at dagtilbudschef Kenneth Enrico Petersen havde besluttet at lukke dagplejens gæstehuse i Mørke og Rønde fra årsskiftet.

Udvalgsformand var orienteret

"Jeg holder ugentlige møder med forvaltningen, og jeg var orienteret forud for beslutningen om at lukke dagplejens to gæstehuse i Mørke og Rønde - og havde nikket ja," fortæller formand for Udvalget for familie og institutioner, Richard Volander.
"Forvaltningen ved godt, at jeg bakker op, når der som i dette tilfælde er sund fornuft i det. Når der ingen børn er, lukker man. Det har de ikke alene ret - men pligt - til. Når nogen undlader at handle i tide er det, at økonomien sejler."
Richard Volander erkender, at man måske skulle have informeret bedre om gæstehusenes lukning, og han vil tage en snak om det med dagtilbudschef Kenneth Enrico Petersen.

Alt for omfattende

Byrådsmedlem Kai Pedersen er enig med Richard Volander i, at administrationen kan træffe fornuftige beslutninger i årets løb.
"Politikerne skal ikke have alt at vide. Vi skal stole på administrationen, men jeg vil dog gerne have besparelserne til efterretning."
Samtidig har Kai Pedersen dog svært ved at se, hvordan det skulle være muligt at orientere bredt om besparelser som eksempelvis ændrede køreplaner og lukning af gæstehuse.
"Det vil blive alt for stort og omfattende."

Ønsker bedre information

Anette Quist Busk ser gerne, at både politikere og borgere får en bedre information om de besparelser som besluttes af administrationen.
"Besparelsen på busserne er truffet på meget kort tid, og en af konsekvenserne er, at ungdomsskolen nu er bombet tilbage. Som politiker har jeg ikke mulighed for at agere og forsøge at afbøde fejl, hvis jeg ikke bliver orienteret," siger hun.
"Jeg vil gerne være opdateret i alt - i stedet for som nu at halse bagefter."

Publiceret 01 September 2009 06:00