”Med erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune får vi sat rammerne for, hvordan vi skal bedrive erhvervsudvikling de kommende år,” siger formand for erhvervspanelet, Lars Møller.

”Med erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune får vi sat rammerne for, hvordan vi skal bedrive erhvervsudvikling de kommende år,” siger formand for erhvervspanelet, Lars Møller.

Ny erhvervspolitik i Norddjurs igangsat

Erhvervspanelet i Norddjurs Kommune drøftede på møde 24. august den første erhvervspolitik for Norddjurs Kommune.

Af
Af Andreas Bo Jensen

Da Norddjurs Kommune valgte at nedsætte et Erhvervspanel, bestående af 14 medlemmer, var det med en vision om, at Norddjurs Kommune skal udnytte sin tætte beliggenhed til vækstcentret i Østjylland til at skabe ny vækst i virksomheder og iværksætteri samt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Erhvervspanelet har netop afholdt det første møde, og her tog man fat på de udfordringer, som erhvervsudviklingen i Norddjurs Kommune står over for.
”Med erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune får vi sat rammerne for, hvordan vi skal bedrive erhvervsudvikling de kommende år,” siger formand for erhvervspanelet, Lars Møller.
”Det håber jeg, at virksomhederne og iværksætterne i Norddjurs Kommune oplever, vil blive til gavn for dem, og de får rig mulighed for at påvirke de konkrete indsatser, da ét af omdrejningspunkterne for erhvervspolitikken er dialog og kommunikation. Så vi lytter gerne og forbedrer hen ad vejen.”
Forslaget til erhvervspolitikken behandles i kultur- og udviklingsudvalget 7. september 2009. Herefter sendes forslaget i høring.

Publiceret 31 August 2009 11:51