Debat:

Godt initiativ fra sognepræsten!

En stor tak til sognepræst Hanne Marie Houkjær for initiativet til reaktion mod politiets brutale fjernelse af irakere fra Brorsons Kirke.

Af
Af Flemming Nygaard

Vrinners Hoved

Knebel

"Der skal lyde en stor tak til sognepræsten i Knebel - Rolsø, Hanne Marie Houkjær, for initiativet til reaktion mod politiets brutale fjernelse af Irakere fra Brorsons Kirke for godt en uge siden.
I et læserbrev i Politiken den 18. august skriver AM Houkjærs kollega Asger Baunsbak Jensen bl.a.: "I hele vor kirkes historie - også efter reformationen - har der været en tryghed ved at vide, at kirken er fredhellig. Den der søger ly i Guds hus ved sig i trygge hænder".
Sådan er det så ikke længere!
I samme nummer af Politiken er der på kultursiderne et sigende digt af Erik Stinus:

De ansvarlige
Hvis de tror, de har vundet
og at denne sag nu
er ude af verden,
dette dokument kan lægges til side,
puttes ind i en file
mærket
ulovlige flygtninge,
tager de fejl.
Hvis de tror at en mindedag
for faldne danske soldater
vil slette mindet om denne nat
hvor ordre fra dem
danske betjente stormer en kirke
for at skille forældre
fra deres børn
og fra hinanden
véd de ikke
at den ungdom som i morgen
er det danske folk
hvis tjenere de gerne
igen og igen vil vælges til at være,
vil huske
hvad de ønsker glemt.
Sorgen og gråden i denne nat
og vredesråbene fra gaden
dagen efter
vil stå indskrevet i historien,
dem til skam,
deres modstandere til ære.
Lad os håbe, at denne "sag" har lært os alle et og andet. Også, når vi skal beslutte os for, hvor vi næste gang sætter krydset til et valg."

Publiceret 19 August 2009 10:20