Kaløskolerne diskuterer Nationalpark visioner

Af
Af Martin Schultz

Kaløskolerne tyvstarter Nationalpark festlighederne, når Kalø Økologisk Landbrugsskole og Europahøjskolen på Kalø inviterer til visionært debatmøde om Nationalpark Mols Bjerge mandag 24. august kl. 19.00. Temaet er Nationalparken i nærdemokratiets tegn med emner som fremtidsperspektiver for Nationalpark Mols Bjerge, borgerinddragelse og medejerskab, og dialog og netværksdannelse. Blandt oplægsholderne er borgmester Vilfred Friborg Hansen, naturvejleder Jens Reddersen, Steen Møller fra Friland, Annette Holmenlund fra Kalø Økologisk Landbrugsskole samt en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening. Arrangementet er gratis og højskolerne byder på kaffe og kage.

Publiceret 19 August 2009 23:40