Folketinget har besluttet ikke at lytte til lodsejernes protester mod grænsedragningen i Nationalpark Mols Bjerge

Folketinget har besluttet ikke at lytte til lodsejernes protester mod grænsedragningen i Nationalpark Mols Bjerge

Forligspartier afviser protester mod Nationalpark Mols

Folketinget fastholder grænsedragning for Nationalpark Mols trods protester fra nogle af lodsejerne.

Trods krav fra lodsejere om at blive undtaget, så forbliver grænsedragningen for Nationalpark Mols den, som forligspartierne i Folketinget hele tiden har opereret med.
Det har forligspartierne fastslået på et møde onsdag, oplyser den radikale miljøordfører, Johs Poulsen.
"Nu er det cementeret for Mols Bjerges vedkommende, at der ikke ændres på den grænsedragning, som forligspartierne har stukket ud. Og det er også et signal også for de kommende nationalparker ved Skjern Å og Vadehavet," siger Johs Poulsen.
Forligspartierne aftalte grænsedragningerne i januar 2008. Kort tid førend indvielsen af Nationalpark Mols 29. august har to nystiftede foreninger af lodsejere gjort indsigelser for at få undtaget dele af området, der ifølge Johs Poulsen udgør over 30 procent af nationalparkens 15.000 hektar land.
"Argumenter fra den kant om, at naturen bliver overrendt, og at lodsejerne får indskrænket deres brugsret har forligspartierne - alle undtagen Enhedslisten - afvist i enighed," oplyser den radikale miljøordfører. Hele nationalparkforslaget har i år været i offentlig høring i 16 uger.
"Når man først kommer her kl. fem minutter over 12, så finder vi ikke indsigelserne relevante. Der er ingen lodsejere, der stilles i en anden situation for deres virksomhed end i dag," siger Johs Poulsen.
Nationalpark Mols bliver nummer to i rækken af nationalparker efter klithederne i Thy, der blev indviet i august sidste år. Nationalpark Mols omfatter ud over Mols Bjerge store skovområder, overdrev, kyst- og havområder, dyrkede landbrugsarealer og bebyggede områder.

Publiceret 19 August 2009 18:42