Ejendomsmægler Bent Nielsen og direktør i Aalsrode Tømrerfirma A/S Bo Allermann med en rest af det 120 år gamle hotel.

Ejendomsmægler Bent Nielsen og direktør i Aalsrode Tømrerfirma A/S Bo Allermann med en rest af det 120 år gamle hotel.

Drasbeks Hotel i Kolind står for fald

Nu sættes der uigenkaldeligt punktum for en stolt æra for Drasbæks Hotel i Kolind. En kæmpe gravko gnasker i disse dage løs af bygningerne.

Af
Af Anette Bonde

Gravkoen har været i gang i en lille uges tid på Drasbeks Hotel i Kolind. Omkring 120 år med hotel og mødested i Kolind by forsvinder.
Hjørnet af hotellet er væk denne tirsdag, hvor Lokalavisen er på besøg. Der er i bogstaveligste forstand åbent hus - man kan kigge ind i værelserne både i stueplan og på førstesalen og se vægge og lofter, tapeter, ledninger, der hænger...
Gravkoen er i gang med en klynge træer bag bygningen, som den forsigtigt gaber over og smider i containeren til træ. Om et års tid er der opført et byggeri i tre etager med i alt otte lejligheder på første- og andensalen og et stort erhvervsareal i gadeplan. På pladsen ud mod Bredgade er der planlagt et toplansbyggeri med i alt fire lejligheder  - se faktaboksen under artiklen.

Bliver til havneudvidelse

Bo Allermann, direktør i Aalsrode Tømrerfirma A/S der står for nedrivning og genopbygning, fortæller, at det meste af det gamle hotel genbruges. Murbrokkerne køres til Grenaa Havn, hvor de bruges til fyld i havneudvidelsen, og træet køres til forbrændingsanlægget i Grenaa og bliver til varme for borgerne.
Kun eternit og isoleringsmateriale køres til containerpladsen.


Bent Nielsen og Bo Allermann ved grundstenen for

Bent Nielsen og Bo Allermann ved grundstenen for "Colind Kroe".

Grundstenen får en plads

Når murbrokkerne er kørt væk, skal gravkoen på en særlig opgave. Hotellets grundsten skal nemlig op fra den tidligere portåbning, hvor den har ligget siden 1888, da hotellet blev opført. Det er så planen at finde en placering til den i det nye byggeri, fortæller Bo Allermann.
"Colind Kroe" står der på stenen. I en artikel i pensionistbladet Optimisten i Midtdjurs har Knud Jensen for et par år siden fortalt om stenen. Han nævner her, at der allerede i 1774 var kro i Kolind. Den lå sandsynligvis, hvor det nedlagte diskotek ligger, og hvor der tidligere var afholdshotel.
CC Drasbek købte den gamle kro i 1877. I 1888 byggede han Drasbeks Hotel, og han tog sikkert stenen med fra kroen.

"Colind Kroe" står der på stenen, der sandsynligvis er blevet flyttet fra den gamle kro, da CC Drasbek byggede sit hotel i 1888.

Der bygges cirka 550 kvadratmeter erhvervslejemål ud mod Drasbæksgade. På første- og andensalen bygges der i alt otte lejligheder. Disse får facade både mod Drasbeksgade og mod Bredgade. Endvidere bliver der et to etagers bygeri med i alt fire boliger i 'baghuset" på pladsen ud mod Bredgade. Nedrivningen er færdig cirka medio september. Så starter jordbundsundersøgelser, og efter færdigprojektering kan byggeriet gå i gang i begyndelsen af 2010. Byggeriet forventes færdigt i efteråret 2010. Byggeriet bliver i rødbrune sten, og det holdes stilmæssigt a la hotellet og stationen. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, står for salget. Aalsrode Tømrerfirma A/S står for byggeriet. Arkitektfirmaet Poul Erik Clausen, Tirstrup, har leveret tegningerne.

Publiceret 19 August 2009 12:56