Debat:

Skindemokrati i Mols Bjerge

Jeg bryder mig ikke om at Kongehuset bliver misbrugt til at presse en nationalpark igennem, skriver Peter Skovgaard Jensen.

Af
Af Peter Skovgaard Jensen

Feldbækvej 14

Korup. Formand for Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Nationalpark Mols Bjerge

"Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Nationalpark Mols Bjerge konstaterer, at hele planlægningsprocessen omkring nationalparken har udviklet sig til et stykke skindemokrati, som hverken lokale eller statslige myndigheder kan være bekendt. Lodsejerne har ikke været inddraget, den lokale forankring er illusorisk, og for at sætte trumf på misbruges Kongehusets gode navn og ry ved at invitere dronningen til nationalparkens åbning længe inden de lokale er blevet hørt. Eksempler på problemerne er:
- Den demokratiske proces og høringsmaterialet har været overfladisk, kommunikationen ringe, og grundejerne er kun hørt pro forma, uden at deres indvendinger er taget alvorligt.
- Den lokale forankring er undergravet ved at styregruppen har været domineret af offentlige repræsentanter (10), forskellige varianter af friluftsliv og turisme (11) mod blot 6 lokale ejere.
- Økonomien i projektet er, udover et engangsbeløb til etablering, ikke belyst på nogen måde. Der er end ikke et overslag over parkens driftsudgifter, eller hvem der skal dække dem.
- Lodsejernes reelle rettigheder og pligter er ikke klart definerede. Bekendtgørelsen er skrevet i så generelle vendinger, at det giver skiftende embedsmænd en uforholdsmæssig stor magt i parken.
Principielt har Foreningen ingen indvendinger mod nationalparker. Men projekterne skal være baseret på ægte frivillighed og bred lokal forankring. Det gøres bedst ved at Nationalparken gennemføres som en 'to-trins raket', at den i første omgang etableres på de arealer, der er offentligt ejede, og at private lodsejere senere kan tilslutte sig Nationalparken frivilligt. Derved sikres, at de private lodsejeres rettigheder og holdninger er respekteret.
Problemerne bør løses inden den officielle åbning 29. August, da det ville være uetisk at lade Dronningen åbne et projekt, der er gennemført i strid med god demokratisk skik. Foreningen appellerer til forligs-partierne om at hjælpe regeringen med, at Nationalparkprojektet udføres efter forligets ånd og bogstav, og ikke mindst at den lokale forankring gøres reel. Det gøres bedst ved at anvende to-trins raketten.
Jeg bryder mig ikke om at Kongehuset bliver misbrugt til at presse en nationalpark igennem, som ikke har opbakning blandt os, der skal lægge jord til."

Publiceret 17 August 2009 08:40