Debat:

Ingen skolelukninger i næste valgperiode

Af
Af Niels Basballe Markedsgade 38

Grenaa Kandidat for S til kommunalvalget i Norddjurs:

"Efter de seneste udmeldinger fra udvalgsformand Erik Hoberg, sammenholdt med den tidligere pressemeddelelse, han sammen med Jan Petersen fremviste, kan jeg ikke se det ansvarlige i at lukke "bestemte" skoler i Norddjurs Kommune.

Efter en ny prognose viser mindre faldende elevtal end hidtil, var det lige det der manglede, for at jeg ikke kan gå ind for at lukke skoler allerede i starten af næste valgperiode. Derfor vil jeg gå ind for at man udskyder beslutningen til efter næste valgperiode. Så har man 4 år til at se hvad udviklingen vil bringe. Ligeledes er der god tid til at lave en fremsynet skole struktur i Norddjurs Kommune. Man skal lige huske på at den seneste vedtagne skolestruktur kun er et par år gammel. Det er ikke at udskyde pinen, jeg er sikker på det er en god investering de fleste steder. Børn og unge skal have en tryg opvækst i de små klasser, hvor klassekvotienterne ikke er for høje. Så er de bedre rustet til videre uddannelse, på de større uddannelsesinstitutioner. Jeg er ikke bange for at undervisningen er ringere ude på de mindre landskoler.

Jeg har svært ved at se sammenhænge i - øget bosætning i yderområderne nærhed samt små fællesskaber, og samtidig overveje at lukke små velfungerende folkeskoler. I Voldby kan de stadig føle sig truede, men at lukke denne skole nu, vil ikke stå mål med de omkostninger dette vil medføre for lokalsamfundet. Det er så lille en besparelse, at denne næppe mærkes. Men vent og se, det kan være børnetallet er steget om godt 4 år. Der er måske nogen som vil kalde mig uansvarlig, i og med jeg afviser sparekravet på de 18 mill. De tæsk må jeg så efterfølgende håndtere. Det er også ok. Men så må man lige trække de udgifter fra som de respektive skole lukninger medfører. Hvor meget er den reelle besparelse så?

F.eks. Ombygning af skoler. Øget skolebus kørsel. Elevflugt til andre kommuner. Lærer mangel. Stagnerende bosætning i området. Større risiko for elevanonymitet på større skoler. Elevflugt til friskoler hvor kostprisen pr. elev er større. Hvor ansvarligt er det at fragte børn fra 0-6 klasse, i skolebus over en time hver vej.

Norddjurs er en landkommune, og ikke en kommune hvor udvikling kun skal foregå i de større byer. Udviklingen skal ske i hele Norddjurs kommune, så alle kan få den samme service. Det er klart på landet vil der af naturlige årsager blive lidt længere til div. tilbud."

Publiceret 17 August 2009 09:31