Debat:

Bebyggelse i blødbundsområde kontra cykeltunnel

Af
Af Henning Christoffersen

Gl. Kirkevej 81

8530 Hjortshøj

Penge til cykeltunnel i Hjortshøj findes, såfremt Århus Kommunes plan om at dræne og byggemodne et mose- og engområde i udkanten af byen skrinlægges.
I Lokalavisen onsdag 5. august blev der bragt artiklerne "Forældre vil have cykeltunnel i Hjortshøj" og "Hjortshøj-projekt afhænger af prioritet."
I sidstnævnte artikel fremgår det, at "Rådmand for Teknik & Miljø, Peter Thyssen, ikke afviser at finde en løsning i Hjortshøj.
"Det kommer an på, hvordan Teknisk udvalg prioriterer," siger han.
Pengene til en cykeltunnel kunne let findes, såfremt Århus Kommune skrinlagde sit projekt med byggemodning af et § 3 mose-engområde ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj under lokalplan 809.

Byggemodningsprojektet indebærer, at der skal foretages en omfattende dræning af området, og derfor har Rådmandens Byggemodningsafdeling ladet udarbejde et projekt, der blandt andet indebærer, at der ude i § 3-mosen skal etableres en dæmning, så mosens udstrækning og vandstand kan styres, og for at forhindre at de omkringliggende områder oversvømmes i fremtiden.
En sø, der står i forbindelse med mosen, skal også bortdrænes ved samme lejlighed Århus Kommune har fundet, at Kommunen ikke skal søge dispensation ved Naturklagenævnet til realisering af lokalplan 809.

Hjortshøj ligger ikke på Mols, så det beskrevne i dette indlæg er ikke en "Molbohistorie," men derimod en ny "Århushistorie," idet Århus Kommune i modsætning til andre kommuner i en tid med klimaforandringer, ikke fravælger at byggemodne et lavtliggende område, da sådanne områder i dag anses for uegnede til bebyggelse på grund af "vandproblemer."
Århus Kommunes byggemodningsprojekt ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj viser klart, at der desværre er stor forskel på, om det er Kommunen eller borgeren, der ønsker at få en lokalplan gennemført, og i hvilken grad man vil forvalte naturværdier og håndhæve Naturbeskyttelsesloven.
Med andre ord pengene til én cykeltunnel i Hjortshøj findes, såfremt Århus Kommune prioriterer fornuftigt og skrinlægger byggemodningen af mose- og blødbundsområdet ved Gl. Kirkevej og bruger de sparede penge til at sikre børns skoleveje i Hjortshøj.
Rådmandens afdeling Trafik & Veje behøver med andre ord ikke at søge "statens pulje til mere cykeltrafik" for at realisere cykeltunnelprojektet - det handler blot om velvilje og prioritering fra Århus Kommunes side.

Publiceret 17 August 2009 14:45