Slut med almindelige pærer

Fra 1. september er det ikke længere tilladt at fremstilles og distribuere matte glødepærer.

Af
Af Mogens Greve

Nye EU-regler betyder, at det efter 1. september ikke længere er tilladt at fremstille og distribuere den gammeldags, matte glødepære.

Udfasning

Frem mod 2012 sker der en løbende udfasning af de energislugende klare glødepærer og de mest energitunge typer af halogenpærer.
Butikkerne har dog lov til at sælge de pærer som ligger på lager.

I EU sælges der ellers hvert år 1,35 milliarder glødepærer og 300 millioner sparepærer. EU-Kommissionen venter, at udfasningen af glødepæren vil spare 40 terawatt-timer el hvert år - svarende til Rumæniens elforbrug eller forbruget i 11 millioner europæiske husholdninger. Atmosfæren spares samtidig for 15 millioner ton CO2 årligt. En gennemsnitshusholdning vurderes at få en årlig nettobesparelse på mellem 190 og 375 kroner på elregningen.

Publiceret 17 August 2009 09:00