Debat:

Er du blevet radikal Erik Hoberg?

Af
Af Jan Rønne Formand for skolebestyrelsen Voldby Skole Pejmarksvej 53

Grenaa:

"Erik Hoberg har demonstreret en nærmest radikal evne til at ændre standpunkt mht. den fremtidige skolestruktur. For 1½ år siden var han som formand for Børne- og Ungeudvalget med til at vedtage den nuværende skolestruktur med grundskoler og overbygningsskoler. En visionær struktur, som var og er bæredygtig og giver kvalitet i undervisningen for både de mindre og de større elever. Samtidig giver strukturen mulighed for reelt frit skolevalg, da der for alle elever er praktisk muligt at vælge mellem en stor eller en lille skole, mellem en by- eller en landskole. Alt efter den enkelte elevs muligheder, udfordringer og behov.

Med vedtagelsen af den struktur var vi mange, som så frem til, at nu var der ro på skoleområdet, så eleverne kunne koncentrere sig om indlæringen, lærerne koncentrere sig om undervisning og vi forældre kunne vælge bosted med vished for ro på skoleområdet.
Knap var den nye struktur kommet i gang før BUU rejste tvivl om dens holdbarhed i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009, og fire navngivne landskoler kom i spil som lukningstruede. Sagen blev dog skudt til hjørnespark og en rapport om folkeskolens udvikling skulle udarbejdes. Denne kom i foråret 2009 baseret på nye befolkningsprognoser. Pludselig var der udover de førnævnte fire skoler også en byskole i Grenaa i spil.

Nu er der så kommet endnu en ny befolkningsprognose, hvor elevtallet falder knap så meget, og nu mener Erik Hoberg pludselig at det "nok" ikke bliver nødvendigt med skolelukninger. Det er dog en dejlig præcis og belejlig udmelding her op til kommunevalget. Hvad vil Erik Hoberg mon mene, når der til foråret lige efter kommunevalget muligvis kommer en ny prognose, som viser at elevtallet alligevel falder? Kan vi ikke som det mindste forlange af vores politikere, at de tænker så langsigtet og visionært at evt. skolelukninger ikke afhænger af om elevtallet falder eller stiger med nogle få procent? Kan det tænkes, at man kan få Social Demokratiet til at mene noget præcist om skolelukninger før et kommunevalg? Kan vi ikke bede om, at der igen kommer ro og klarhed på skoleområdet, så eleverne igen kan koncentrere sig om indlæring og lærerne om undervisning? Det er dog på den led at vi får den største kvalitet i undervisningen."

Publiceret 15 August 2009 13:46