Rådgivning til mindre erhvervsdrivende

Djursland Landboforening inviterer til et informationstræf om de administrative ting, der er forbundet med at drive selvstændig virksomhed.

Djursland Landboforening har besluttet at sætte fokus på deltids- og fritidsjordbrug med nicheproduktion og dermed profilere fødevareproduktion og -producenter på Djursland.
Der har været afholdt to arrangementer, hvor emnerne var grøntsager frugt og bær hos Peter Drejer, Høbjerg ved Grenå, samt kødkvæg og naturpleje hos Niels Andersen, Fuglsø på Mols. Disse to arrangementer handlede blandt andet om at skifte spor fra en produktionsgren til en anden, om produktionsforhold, salg og afsætning, naturpleje m.v. - og erfaringsudveksling.
Det næste arrangement, som afholdes tirsdag 18. august på Landbocentret i Følle, kommer til at handle om at være selvstændig med eget cvr. nr., budget og økonomi,  kravene til regnskab og moms, skattemæssige forhold, fordele og ulemper med selvstændig virksomhed evt. kombineret med anden beskæftigelse og lønindkomst.
Arrangementet er ikke kun relevant for fødevareproducenter som er deltids- eller fritidsjordbrugere. Alle som driver en mindre erhvervsvirksomhed, evt kombineret med deltidsbeskæftigelse, er omfattet af stort set samme regelsæt.
rrangementet er derfor åbent for alle med interesse for emnet.

Publiceret 15 August 2009 07:00