Brugerne af Hotellet i Rønde skal på banen

Efter forårets slag om retten til at bruge Hotellet skal de faste brugere på generalforsamling på mandag vise viljen til at skabe en fremtid for borgerhuset.

Af
Af Martin Schultz

Mandag aften 10. august indkalder Hotelrådet til generalforsamling på Hotellet. Her skal brugerne af Hotellet diskutere, hvordan skinnerne skal lægges ud for den fremtidige hoteldrift.
Formand for Hotelrådet, Bent B. Frederiksen, Rønde, håber på et stort fremmøde.
"Nu skal alle dem, der kæmpede for at bevare Hotellet som et borgerhus vise, at de mener noget med det. Det er på deres foranledning, at politikerne besluttede at finde nye lokaler til musikskolen og egnsteatret. Så I har et ansvar," siger Bent B. Frederiksen.
Det sker direkte henvendt til de mange borgere og foreninger, som på et rødglødende og uforsonligt borgermøde i en fyldt Teatersal på Hotellet 27. april sendte et klart signal til politikerne i PUK- udvalget. Ønsket var, at politikerne skulle lade borgerne og foreningerne beholde Hotellet og ikke gøre det til fast tilholdssted for kommunale kulturaktiviteter.

Borgerne fik deres vilje

Diskussionen om hvem der skal bruge borgerhuset i Hotellet og hvem der skal bestemme var en af forårets helt store diskussionsemner på gaden og i foreningslivet i og omkring Rønde.
Syddjurs Musikskole og Teaterkompagniet som nyt egnsteater i Syddjurs Kommune var nemlig ved kommunens mellemkomst flyttet fast ind på Hotellet. Nu fyldte de efter de andre brugeres mening så meget, at de etablerede foreningsaktiviteter nærmest blev skubbet ud af Hotellet.
Efter borgermødet besluttede PUK-udvalget at flytte Syddjurs Musikskole og Teaterkompagniet til en anden lokalitet i Rønde. De utilfredse borgere og foreningerne fik deres vilje.

Formanden vil godt fortsætte

På generalforsamlingen mandag aften foreslår Hotelrådet at nedlægge sig selv. Derefter skal der etableres en ny struktur omkring borgerdriften af Hotellet, som er tilpasset de nye forhold under Syddjurs Kommune.
"Vi foreslår at der etableres et repræsentantskab, hvor alle de faste brugere skal bidrage med en repræsentant. Den løbende dialog varetages af et forretningsudvalg," fortæller Bent B. Frederiksen.
Repræsentantskabet skal sikre, at de faste brugere er engagerede i driften af Hotellet.
Bent B. Frederiksen har været Hotelrådets formand siden starten i 2005. Han er klar til at tage endnu en tørn i en eventuel ny struktur.
Til gengæld udtræder næstformand Finn Olsen af Hotelrådet. Han var under de stormfulde diskussioner i foråret fortaler for en løsning, hvor Hotellet både rummede de professionelle aktører og foreningslivet.

Publiceret 02 August 2009 20:50