Debat:

Veje og stier mellem Syddjurs- og Århus kommune

Af
Af formand for Hornslet Distriktsråd

Torsten Klein Mikkelsen

Æblehaven 11

Hornslet

Hvem kan ikke/vil ikke samarbejde?
Syddjurs Kommune har udgivet et digert værk som hedder Trafiksikkerhedsplan 2008-12.
Et pænt og gennemarbejdet materiale der følges op af en Handlingsplan for 2009-12.
Men der er en væsentlig mangel, nemlig Hornslets vej- og cykelstiforbindelser til Århus Kommune, læs Løgten, Skødstrup området.
Når man skal fra og til Hornslet, er det af snoede og smalle veje, og der findes ingen stier overhovedet til Løgten og derfra til Århus.

I Århus planlægger man Supercykelstier idet man gerne vil have pendlere fra biler og over til cyklerne, og disse er på vej til Lystrup området fra Århus centrum.
Der er allerede nu gode cykelstier fra Løgten og til Århus
I Trafiksikkerhedsplanen står der på side 28 at Hornslet har en begrænset mængede af stier langs trafikvejene, og at der bør etableres stier blandt andet langs Løgtenvej/Rosenholmvej, men at dette ikke er muligt at etablere. Punktum.
Man stiller ikke sig selv spørgsmålet: Hvad gør vi så?

Kære kommune, hvor er Jeres initiativ? I er vel ikke handlingslammede?
Vi vil som borgere i Hornslet gerne have et udspil, gerne i samarbejde med Århus og Vejdirektoratet, hvordan vej- og stiforbindelserne løses mellem vore to kommuner og byerne Hornslet og Løgten, så borgerne let og sikkert kan komme begge veje, hurtigt og sikkert såvel i bil som på cykel. Vi ser også gerne en direkte vej til motorvejen.

Lad os få et udspil fra begge kommuner, og vi glæder os til at høre, hvad vore politikere mener om emnet og hvad de vil gøre ved det.

Publiceret 17 June 2009 11:04