Hvad laver en præst?

Man møder blandt andet præsten ved bryllupper, begravelser, konfirmationer - og juleaften.

Af
Af Mogens Greve

Men hvad laver præsten resten af tiden?
Forhenværende sognepræst i Ådalens pastorat, Annelise Hørning, lavede på et tidspunkt denne liste i anden forbindelse:

 • skrive prædiken til hver søndag
 • skrive andagt hver uge
 • vælge samler til gudstjenester
 • vælge salmer til andagt, dåbssamtaler - forberede dåb
 • skrive fadderbreve
 • attestere i Bibel
 • bryllupssamtaler
 • skrive bryllupstaler
 • begravelsessamtaler
 • skrive begravelsestaler
 • ringe eller maile beskeder til organist
 • kirkesanger og graver
 • besøge syge og gamle
 • telefonsamtaler – sjælesorg og samtaler med folk som har det svært
 • skrive annoncer og pressemeddelelser
 • skrive kirkeblad
 • månedlige menighedsrådsmøder
 • som sekretær for menighedsrådet lave dagsorden, mødereferat og skrive til stift, provsti og graverforening
 • føre den elektroniske kirkebog
 • foredragseftermiddage og aftener, møder i Skole- Kirkesamarbejdet
 • møder med præstekolleger
 • kalendermøder
 • minikonfirmander
 • konfirmander
 • planlægge og aftale møder
 • kirkekoncerter og foredragsarrangementer

Publiceret 08 June 2009 17:15