Efter at have været selvstændig landmand fra 1959 til 1996, blev præstegården i Skørring Hans Hørnings nye arbejdsplads.

Efter at have været selvstændig landmand fra 1959 til 1996, blev præstegården i Skørring Hans Hørnings nye arbejdsplads.

Fra landmand til præstemand

Da Annelise Hørning for 13 år siden tiltrådte embedet som sognepræst i Mygind-Krogsbæk-Skørring betød det samtidig en stor ændring for Hans Hørnings arbejdsliv.

Af
Af Mogens Greve

Når man besøgte Skørring præstegård mens Annelise og Hans virkede som henholdsvis sognepræst og "stuepige", har mange i årenes løb prøvet at få serveret kaffen af Hans med en menneskeliv varme svarende til temperaturen af indholdet i termokanden.

Rengøring og bagværk

Hvad de færreste sikkert har tænkt over er, at Hans Hørning i grunden slet ingen forudsætninger havde for de huslige sysler, da han i 1996 kom på menighedsrådets lønningsliste for at gøre rent i præstegården, bage, stille an til møder m.m.
"Da Annelise begyndte at læse teologi, lovede jeg, at jeg ville tage over med de huslige sysler, hvis hun en gang fik et embede," fortæller Hans Hørning.
Det fik hun i 1996, og efter at have drevet gård med køer og grise siden 1959, må det siges at være noget af en omvæltning for Hans Hørning at afhænde gården og sige farvel til landbrugsarbejdet efter 37 år - for at sige goddag til det nye liv med rengøring og bagværk m.m. - i skyggen af præstekjolen.

Hjemmebagte boller

Næppe nogen har ligefrem lidt på trods af Hans's manglende erfaringer med det huslige arbejde.
De eneste som har haft grund til at være lidt kede af det skulle da lige være de dyr som han forlod på gården, og som givetvis kunne se tilbage på en god tid i hans selskab.
Hans Hørning var rigtig god til at hygge om de besøgende i præstegården - og til at sørge godt for konfirmanderne - blandt andet med hjemmebagte boller.
Han husker stadig en gang, hvor han kom til at købe bollerne til konfirmanderne i Brugsen. Det faldt ikke i god jord.

null

Publiceret 08 June 2009 11:45