Den gule advarselslampe blinker på Hornslet skole

På trods af skolens stramme økonomi er det stadig muligt at drive skole, men den gule advarselslampe blinker.

Af
Af Mogens Greve

Selv om den gule advarselslampe blinker, har både skoleleder Bitter Rasmussen og formand for skolebestyrelsen, Jens Bennedsen, tillid til, at det nok skal gå på Hornslet skole.

Nok er nok

"Selv om det ikke er godt, er det endnu ikke så galt, at den røde lampe blinker. Vi er normalt ikke så udfarende her i Hornslet, men samtidig må nok være nok."
Sådan forklarer Jens Bennedsen den store opmærksomhed fra Hornslets side i forbindelse med byrådsmødet og beslutningen om at lukke tre små skoler.
"Det er nok kommet bag på mange forældre, hvordan økonomien hænger sammen, og at vi nu må lægge klasser sammen i Hornslet."

Ikke så naive

Han siger, at Hornslets forældre i modsætning til flere af politikerne ikke er så naive at tro, at der pludselig dumper en pose penge ned til skolerne.
"Det er simpelthen en nødvendighed at lukke skolerne, for at der - forhåbentlig - bliver flere penge til at drive de tilbageværende skoler for."
Men det handler ikke kun om driften, for også faciliteterne har i alvorlig grad brug for penge.
"Bare på de tre år hvor jeg har været på skolen kan jeg se, at behovet for renovering af lokaler vokser og vokser, siger skoleleder Bitter Rasmussen.
"Vi er tæt på smertegrænsen".

Mindst alle pengene

Jens Bennedsen siger, at mindst alle de penge som spares ved skolelukningerne skal bruges på skoleområdet og opfordrer forældrene til at følge nøje med i, hvordan de siddende byrådsmedlemmer agerer ved efterårets budgetlægning - ikke mindst i relation til det forestående kommunalvalg.
"Vi vil selvfølgelig følge rigtig godt med i, hvad politikerne vil med skoleområdet."

null

Publiceret 08 June 2009 06:45