Skoleleder på Hornslet skole, Bitter Rasmussen, og formand for skolebestyrelsen, Jens Bennedsen, siger samstemmende, at man ikke jubler over udsigten til, at tre skoler nu lukker.

Skoleleder på Hornslet skole, Bitter Rasmussen, og formand for skolebestyrelsen, Jens Bennedsen, siger samstemmende, at man ikke jubler over udsigten til, at tre skoler nu lukker.

Hornslet jubler ikke over skolelukninger

Det har ikke været et mål for Hornslet skole at få lukket kommunens små skoler, og man jubler ikke over, at det sker.

Af
Af Mogens Greve

Skoleleder på Hornslet skole, Bitter Rasmussen, og formand for skolebestyrelsen, Jens Bennedsen, siger samstemmende, at det ikke har været målet at få lukket små skoler, og at man ikke jubler over udsigten til, at tre skoler nu lukker.

Utroligt ringe arbejde

På Hornslet skole er man nød til at sætte elevtallet op til 29 elever i de kommende 6.-7. klasser.
"Da Bitter Rasmussen for nylig redegjorde for dette på et forældremøde, var hun meget loyal i sin fremlægning af problemstillingen," siger Jens Bennedsen.
"I virkeligheden handler det jo om, at politikerne har lavet et utrolig ringe stykke arbejde ved fordelingen af de økonomiske midler."
Jens Bennedsen har en forventning om, at det er både første og sidste gang, at man må lave så store klasser.

Tilskud dækker ikke

Bitter Rasmussen fortæller, at Hornslet skole i dag får mindre tilskud pr. time end en time koster - beregnet ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse.
"Derfor må vi nu op på 29 elever i klasserne i de kommende 6.-7. klasser," siger hun.
"Vi vil ikke kunne drive skole til næste år med det nuværende antal klasser."
Jens Bennedsen frygter, at de store klasser kommer til at gå ud over de svageste elever.
"Jeg er bange for, at vi fremover ikke kan være så rummende. De stille piger bliver ikke bemærket, og de udad reagerende børn får det svært," siger han.

Normalt må man have op til 28 elever pr. klasse, og Hornslet skole har derfor efter ansøgning fået dispensation af skolechef Marit Aasland til at have 29 elever.

Publiceret 07 June 2009 09:15