Fotos: Jan Birk

Fotos: Jan Birk

Vejrguderne skånede grundlovsmødet i Knebel

120 mødte frem til grundlovsmøde i tørvejr i præstegårdshaven i Knebel med grundlovstale af forhenværende folketingsmedlem Aage Frandsen.

Af
Af Martin Schultz

På trods af vejrgudernes truende adfærd afviklede Borgerforeningen Mols og Fællesmenighedsrådet for Knebel og Rolsø sogne en vellykket grundlovsfest i præstegårdshaven i Knebel uden én regndråbe.
Årets grundlovstaler var forhenværende folketingsmand Aage Frandsen (SF). Han guidede de omkring 120 fremmødte gennem grundlovens interessante og mangeårige virke. Fra starten i 1849, hvor man efter datidens forhold var stærkt imponerede over, at hele 15 % af befolkningen fik ret til at stemme, medens de resterende -opdelt og omtalt som de 6'er - forblev uden stemmeret. De 6'er omhandlede Fruentimmere, Folkehold, Fremmede, Fjolserne, Fattige og Forbryderne. Faktisk helt frem til grundlovsændringen i 1915 havde et fåtal stemmeret. Med stemmeret til kvinder i 1915 nåede procenten op på 95 idet det nu kun var de økonomiske dårligst stillede, som endnu måtte vente en rum tid, indtil grundloven i 1953 igen udvidede stemmeretten.

Forhenværende folketingsmedlem Aage Frandsen holdt grundlovstalen.

Forhenværende folketingsmedlem Aage Frandsen holdt grundlovstalen.

Grundloven er en levende lov

Grundlovens fædre var på sin vis stærkt fremsynede og grundlovens bogstav er i mange paragraffer helt oprindelige i sin udformning, selvom grundlovens ånd har undergået ændringer i takt med samfundets opfattelse og tolkningen af grundlovens tekst. Mange forordninger og love er senere kommet til og supplerer grundlovens grundlæggende betydning for vort demokrati.
Syddjurs Musikskole og Syddjurs Ungdomsskoles talentlinie, Shanghai Akademiet, stod for den musikalske underholdning med dygtige solister i et nutidigt program og understøttede fællessangen.

Sangere fra Shanghai Akademiet underholdt ved grundlovsmødet.

Sangere fra Shanghai Akademiet underholdt ved grundlovsmødet.

Publiceret 05 June 2009 23:44