Nuseumsdirektør Brita Moesdal, landskabsarkitekt Rikke Krøier, Norddjurs Kommune, og beredskabschef Leif Bang foran det nedlagte sikringsrum ved Vesterport i Grenaa.

Nuseumsdirektør Brita Moesdal, landskabsarkitekt Rikke Krøier, Norddjurs Kommune, og beredskabschef Leif Bang foran det nedlagte sikringsrum ved Vesterport i Grenaa.

Kulturarven bevares ved Vesterport i Grenaa

Beskyttelsesrum fra 2.verdenskrig skal lægge rammer til info- og besøgssted.

Af
Af Martin Schultz

Norddjurs Kommune, Djurslands Museum og Beredskabstjenesten er gået sammen om at sikre Grenaa et lille kulturarvscenter ved Vesterport neden for sygehuset ved den vestlige indkørsel til Grenaa. Også byens vandværk bidrager til den nye historiske lokalitet, idet det fine lille vandværk fra 1907 er blevet fredet.
Vandværket ligger på det modsatte hjørne af det beskyttelsesrum fra 2. verdenskrig, som Norddjurs Kommune og Djurslands Museum er enige om at bevare for eftertiden som et informations- og besøgssted.
Desuden er en mindesten fra befrielsen 5. maj 1945 blevet flyttet fra Vestre Skole til en placering i umiddelbar nærhed af sikringsrummet.

Historiens ægte spor

Beskyttelsesrummet er et af oprindeligt otte sikringsrum, som blev bygget i forbindelse med 2. verdenskrig.
Som bekendt blev Grenaa ikke omfattet af nogen krigshandlinger, men der blev gjort forberedelser til at sikre befolkningen med blandt andet dette beskyttelsesrum med to kamre med plads til omkring 100 mennesker.
Det er Beredskabstjenesten, som forvalter det historiske sikringsrum, og den har blandt andet passet godt på de originale møbler fra krigens tid.
"Det oprindelige inventar vil blive sat tilbage i sikringsrummet, når det er klart til at blive genåbnet som et informationssted," siger beredskabschef Leif Bang.
"En ting er at formidle historiske vidnesbyrd fra et museum, men her har vi muligheden for at bruge autentiske rammer fra krigens tid til at formidle den del af vores historie," siger museumsdirektør Brita Moesdal, Djurslands Museum.

Mindesten for befrielsen blev flyttet

Seks stærke mænd og kvinder fra Entreprenørgården i Grenaa var onsdag eftermiddag i aktion for at genplacere en mindesten for frihedskampen fra den nærliggende Vestre Skole.
"Mindestenen var ved at gro til i et buskads på Vestre Skole. Derfor var det oplagt at flytte den til den nye lokalitet, hvor den kan indgå i et passende kulturhistorisk sammenhæng," fortæller landskabsarkitekt Rikke Krøier, Norddjurs Kommune.
"Denne nye lokalitet med eksempler på vores kulturarv vil vi gerne bruge til at vise og informere om vores historie, ikke mindst til skoleelever fra blandt andet den nærliggende Vestre Skole," siger Brita Moesdal.
Sikringsrummet er endnu lukket for offentligheden, men nu vil de involverede parter fra kommune, museum og beredskab arbejde frem til en åbning af stedet som info- og besøgssted.

Publiceret 17 April 2009 21:53