Regionshospitalet Grenaa kan fra 3. april tilbyde hurtigere behandling af brok og mindre knæoperationer.

Regionshospitalet Grenaa kan fra 3. april tilbyde hurtigere behandling af brok og mindre knæoperationer.

Friklinik på sygehuset i Grenaa

Fredag 3. april åbner en friklinik på Regionshospitalet Grenaa. Den vil betyde kortere ventetid på operationer for blandt andet brok og mindre knæoperationer.

Af
Af Anette Bonde

Friklinikken på hospitalet i Grenaa tager imod patienter med behov for mindre kirurgiske operationer og undersøgelser, som ikke kan behandles inden for behandlingsfristerne i det offentlige sundhedsvæsen.
"Med friklinikken får patienter mulighed for hurtigere behandling og de slipper for måske at skulle vente i flere uger på en operation for for eksempel brok på andre hospitaler", fortæller ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen fra Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers, som leder den nye friklinik.

Åben mandag og fredag

Friklinkken er åben mandag og fredag, hvor der i dag er ledig kapacitet i hospitalets eksisterende dagkirurgiske klinik. Tirsdag, onsdag og torsdag vil der stadig være almindelig dagkirurgisk klinik.
Hans Skriver Jørgensen oplyser, at friklinikken starter op i det små, og i første omgang tilbydes operationer for brok og mindre knæoperationer.
"Den kommer ikke til at køre for fuld kraft fra start af, men nu begynder vi, og efterhånden som vi får bemandingen på plads, udvides aktiviteterne inden for de to dage om ugen, friklinikken har til rådighed.

Læger arbejder i fritiden

Lægearbejdet udføres primært af læger ansat på hospitalet i Randers, som er interesseret i at arbejde i fritiden, og det øvrige personale er det faste personale på hospitalet i Grenaa.
Region Midtjylland har foreløbigt bevilget penge til driften af friklinikken i 2009.

Hvad er en friklinik?

* En del af det offentlige sundhedsvæsen, men fungerer i princippet som en slags privatklinik. * Det er billigere for Region Midtjylland at henvise til friklinikken end til 'dyre' privathospitaler. * Modtager patienter, der ikke kan behandles inden for behandlingsfristerne i det offentlige sundhedsvæsen. * Friklinikken skal være fleksibel og kun opbygge midlertidig kapacitet på områder med for lange ventetider. * Modtager ikke akutte patienter, har ingen forsknings- og undervisningspligt. * De ansatte læger er typisk ansat på Regionshospitalet Randers eller et andet offentlig hospital i Region Midtjylland, men bruger deres fritid på at arbejde i friklinikken.

Publiceret 01 April 2009 13:48