Arbejdet med an anlægge petanquebanerne ved Fjellerup Østergård er kommet langt.

Arbejdet med an anlægge petanquebanerne ved Fjellerup Østergård er kommet langt.

Fjellerup Østergard får et løft for en halv mio.

LAG Djursland har uddelt knap en halv mio. kroner til Fjellerup Borgerforening

Af
Af Anette Bonde

LAG Djursland har bevilget en halv mio. kroner til at gøre Fjellerup Østergård til et rekreativt sted for byens borgere og for turister.
Det er Fjellerup og Omegns Borgerforening, der har sendt en ansøgning til LAG Djursland om medfinansiering af det store projekt ved Fjellerup Østergård. I slutningen af marts kom der besked om, at man i Fjellerup kunne regne med lige godt 450.000 kroner. Det forudsættes dog, at der skaffes et tilsvarende beløb andetsteds fra.
Bent Sølyst, talsmand for projektet, oplyser, at man også søger hos Lokale og Anlægsfonden og håber at få omkring 250.000 kroner. Desuden indregnes værdi af eget arbejde til knap 200.000.
Det samlede budget er på godt 900.000 kroner.

Lang liste

Med LAG Djurslands ja er der en god chance for, at alle ønsker kan blive opfyldt. Det gælder for eksempel anlæggelse af et staudebed med de oprindelige stauder fra Fjellerup Østergårds tid samt et rosenbed med de oprindelige historiske roser. Anlæggelse af to petanquebaner er også på listen. Både plantebedene, petanquebanerne og nogle jordvolde, der skal etableres i forbindelse med anlæggelse af et amfiteater, er ved at være færdige.
Frilægning af de historiske fundamenter, der blandt andet viser rester af en tidligere herregård tilbage til 1400-tallet, er også med i projektet. Etablering af en naturlegeplads, bygning af et kombineret toilet og picnic-hus med muligheder for udstilling, opretning af det gamle herregårdsstendige samt etablering af en hundeluftningsbane er andre del-projekter. Endelig skal nogle af pengene gå til at få udarbejdet planchemateriale, der illustrerer Fjellerup Østergårds historie.

Publiceret 01 April 2009 11:00