Carsten Bech (R).

Carsten Bech (R).

Svar til Hans Chr. Baltzer:

Du bruger store ord Baltzer.

Det Radikale byrådsmedlem fastholder sin kritik af de ansattes rabatordning i Syddjurs Kommune i sit svar til Socialdemokratiets Hans Chr. Baltzer.

Af
Af Carsten Bech (R) Byrådsmedlem i Syddjurs:

"Socialdemokratiet har en dårlig sag. Fakta er at der anvendes administrative ressourcer.
Jeg vil svare ved at henvise til den faktuelle sagsfremstilling fra mødet i økonomiudvalget som Baltzer selv henviser til.
Under overskriften økonomi står der følgende i sidste afsnit øverst på side 2.
"Administration af ordningen kræver ifølge andre kommuner 1 - 2 medarbejdere. Det er muligt at frigive ressourcer til dette i Personale og- og HR-afdelingen, såfremt Opus-løsning med decentralilisering af visse lønydelser implementeres i løbet af efteråret".
I notat fra Belle Balance A/S er der følgende post under omkostninger ( jeg undskylder fremmedordene, men skriver direkte af fra notatet .) "Outsoucing/ intern administration pr. mdr. 12 kr. pr. medarbejder i alt kr. 432.000,-"
Der er således ikke tvivl om at der anvendes ressourcer, selvom det mere eller mindre finansieres af rabatordningen, bliver projektet ikke mere spiseligt. Alle ressourcer administrationen har til rådighed bør anvendes til kommunens primære opgaver.
Rabataftalen med LOGBUY er på ingen måde omtalt i forbindelse med omtalte møde. Det er fint for mig med ordninger der har med f.eks. sundhed at gøre - motion - rygestoptiltag etc. men at der nu kan købes almindelige forbrugsvarer, er at gå langt ud over hvad der har rimelig relation til jobbet.
Det tjener ikke noget formål at rette beskyldninger mod hinanden. Jeg vil i stedet opfordre læserne til selv at se referatet fra det møde Baltzer henviser til.
Kilde: hjemmesiden www.syddjurs.dk under Politik og demokrati findes alle dagsordner og referater. Denne sag er behandlet af økonomiudvalget den 09.09.2008 under sagsnr. 634.

Hans Chr. Baltzer (S)

Hans Chr. Baltzer (S)

null

Publiceret 14 February 2009 18:56