Når vindmøllerne står klar i 2012, skal de levere 400 MW energivenlig strøm, hvilket svarer til 400.000 husstandes årlige elforbrug.

Når vindmøllerne står klar i 2012, skal de levere 400 MW energivenlig strøm, hvilket svarer til 400.000 husstandes årlige elforbrug.

Borgermøder om Danmarks største havmøllepark

Der bliver to borgermøder i marts om den nye havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Den bliver blandt de allerstørste i verden og dermed den hidtil absolut største af sin art herhjemme, den nye havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt.
Fuldt udbygget kan den levere strøm til op i mod 400.000 husstande. Det er dobbelt så stor en strømproduktion, som for eksempel den nye havvindmøllepark ved Horns Rev ud for vestkysten kommer til at producere. Horns Rev Havmøllepark er en af verdens største vindmølleparker på havet. Den består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i 150.000 danske husstande. Horns Rev Havmøllepark er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk.

Borgermøder

Den nye havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt kan interesserede borgere høre mere om på de to offentlige møder, der holdes 3. marts i forsamlingshuset på Anholt og 4. marts i Kattegatcentret i Grenå. Begge dage starter møderne kl. 19.30.

Folketingsbeslutning

De partier i Folketinget, der stod bag energiforliget i februar 2008, er enige om placering af havvindemølleparken mellem Djursland og Anholt.
Kun Enhedslisten valgte at holde sig uden for energiaftalen, der løber fra 2008-2011, og blandt andet skal nedbringe Danmarks afhængighed af kul, olie og gas.
"Danmark udbygger helt konkret de kommende fire år sin uhyre stærke position på havvindmøller. Og med beslutningen om at placere den store havvindmøllepark i 2012 mellem Djursland og Anholt fortsætter vi de gode takter. Lige nu arbejder man på højtryk med at sætte havvindmøller op på Horns Rev II, og i senest 2011 står havvindmølleparken ved Rødsand II klar. Det er en meget massiv udbygning", sagde klima- og energiminister Connie Hedegaard, da beslutningen var en realitet i august 2008.

VVM-undersøgelse

Om kort tid begynder arbejdet med den såkaldte VVM-undersøgelse - VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM er en redegørelse for, hvordan projektet vil påvirke det omkringliggende miljø.
Det er Energistyrelsen, der overordnet vil præsentere projektet, mens det er Energinet.dk, der sammen med Rambøll udarbejder VVM-redegørelsen.
"Formålet med borgermøderne er at orientere om projektet samt høre om ideer og forslag til det videre arbejde med VVM-undersøgelserne af selve havmølleparken," fortæller gruppeleder Marian Kaagh fra det statsejede selskab Energinet.dk.

Søkabel

Det er også Energinet.dk, der står for de anlæg, der fører strømmen i land fra hav-vindmøllerne. En transformerplatform ude i havet opsamler strømmen fra den 400 MW store havmøllepark og derfra skal et søkabel føre strømmen i land.
Det er endnu ikke besluttet, hvor søkablet skal føres i land på Djursland. Fra dét punkt planlægger Energinet.dk at nedgrave et 220 kV-kabel, der skal føres til Trige, hvor det forbindes til det eksisterende elnet.@Brød.9.indryk:
Når VVM-fasen er gennemført vil havvindmølle-parken blive udbudt, og herefter vil det stå klart, hvem der kommer til at bygge selve havvindmøllerne. Det er planen at Danmarks hidtil største havvindmøllepark står klar til at blive taget i brug med udgangen af 2012

Publiceret 14 February 2009 09:44