Lokal lærer ny formand for Europahøjskolen

Lærer Karen Andreasen fra Rønde afløser Henrik Vinther som formand for bestyrelsen for Europahøjskolen på Kalø.

Af
Af Martin Schultz

UU-vejleder ved Rønde Skole, Karen Andreasen, blev på generalforsamlingen tirsdag 3. februar valgt til ny formand for bestyrelsen for Europahøjskolen på Kalø. Karen Andreasen er tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem i den nu nedlagte Rønde Kommune. Hun er uddannet folkeskolelærer, men har udover jobbet som lærer også taget en vejlederuddannels. Hun er for tiden ved at færdiggøre en diplomuddannelse i vejledning ved JCVU i Jelling. Karen Andreasen har et stort kendskab til både forenings- og bestyrelsesarbejde, hvor hun blandt andet har siddet i bestyrelsen for Danmarks Teaterforeninger og været formand for Rønde Teaterforening.

Politisk profil i den gamle Rønde Kommune

Karen Andreasen var et markant medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe i den tidligere Rønde Kommune. Hun stillede også op til valget til den nye Syddjurs Kommune i 2006. Hun blev dog ufrivilligt offer for sin byrådskollega og partifælle Vilfred Friborg Hansens stemmeslugeri på valgdagen. Mange Røndeborgere stemte personligt på borgmesteren, som blev valgets sejrherre med et stort antal personlige stemmer. Han trak derfor stemmerne fra sine partifæller i Rønde, og Karen Andreasen måtte se sig overhalet af socialdemokrater fra andre sammenlægningskommuner og fik ikke stemmer nok til at blive valgt. Karen Andreasen afløser en anden lokalpolitiker, det tidligere radikale byrådsmedlem i Rosenholm Kommune, Henrik Vinther, på Europahøjskolens formandspost. Henrik Vinther blev kun en overgangsfigur på formandsposten. Han afløste i efteråret den hidtidige formand Carl Nielsen, som i efteråret var viceforstander på Europahøjskolen på Kalø. Carl Nielsen er idag menigt medlem af bestyrelsen.

Publiceret 10 February 2009 12:40